Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Provisorfarmasøyt Trine Aag

Spennende studie med muligheter for utenlandsopphold

Jeg tok mastergrad i farmasi ved Universitetet i Tromsø. Valget var litt tilfeldig, men det jeg leste om farmasi i studiebeskrivelsen virket spennede, og jeg liker kjemi som er et sentralt element i farmasien. Hvis du tar mastergrad i farmasi har du muligheterr til studieopphold i utlandet, noe jeg anbefaler! Jeg dro til et Universitet i Skottland.

 Senere har jeg videreutdannet meg innen klinisk farmasi. Jeg er nå klinisk farmasøyt ved et sykehus/sykehusapotek. En sentral oppgave er å gjennomgå pasientens legemidler med hensyn på legemiddelrelaterte problemer. Jeg underviser også helsepersonell og studenter. Jobben min gir mange spennende utfordringer og ingen dager er like.

Klinisk farmasi er i stor utvikling i Norge, og farmasøyten deltar aktivt i primær - og sekundærhelsetjenesten. Det er spennende å være en del av denne utviklingen. Det er god lønn, gode betingelser for arbeidstid og lett å få seg jobb.

 

Skip to main content