Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

"Stipendiatmappa"

Denne sida inneheld informasjon, rutinar og skjema som trengst for dei som arbeider administrativt med tilsetting av stipendiatar.

Innhald

1. Rutinar: Tilsetjing i stipendiatstilling og opptak til ph.d.-studiet (ePhorte 2012/1477-2)

2. Mal for prosjektbeskrivelse for tilsetting i stipendiatstilling og opptak til ph.d.-programmet (godkjent i ph.d.-utvalget 4. juni 2013, 2012/6159-11)

3. "Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat"
(Fastsett av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006. Endra ved forskrifter 7. desember 2006, 19. juli 2010.)

4. "Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved Universitetet i Tromsø" 
(Fastsett av Universitetsstyret 15. juni 2011.)

5. Mal for oppnemningsbrev til bedømmingskomiteen (ePhorte 2012/1477-2)

6. Notat til bedømmingskomiteen (ePhorte 2013/5700-2)

7. Mal for instituttstyresak: Tilsetjing i stipendiatstilling og opptak til ph.d-studiet (ePhorte 2012/1477-2)

8. Retningsgjevande malar for kunngjering/betenking og for tilbod om tilsetjing/opptak som stipendiat

9. Mal for ph.d.-utvalssak: Opptak til ph.d.-program (ePhorte 2012/1477-2)

10. Utdanningsplanar (ePhorte 2012/1477-2)

11. Mal for vurdering av søknader til eksterne ph.d.-studentar for opptak til ph.d.-studiet (ePhorte 2012/1477-2)