Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Informasjonsside om delstudier i utlandet for studenter ved Helsefak

Har du lyst å ta deler av studiene dine i utlandet? Helsefak har avtaler med utdanningsinstitusjoner over hele verden, sjekk hvilke avtaler din utdanning har!

 

 

Health students around the world! (UiT The Arctic University of Norway - Faculty of Health Sciences) from UiT Helsefak on Vimeo.

 


Klikk på din utdanning for å finne ut hvor du kan reise, og hvilke muligheter du har for utveksling på ditt studie.

ARKTISK FRILUFTSLIV

BIOINGENIØR

BIOMEDISIN

ERGOTERAPI

FARMASI

FYSIOTERAPI

IDRETT

JORDMOR

MEDISIN

ODONTOLOGI

PARAMEDISIN

PSYKOLOGI

PUBLIC HEALTH

RADIOGRAFI

SYKEPLEIE

TANNPLEIE

TELEMEDICINE

VERNEPLEIE


Hvordan søker jeg?

Åpne avtaler

UiT Norges arktiske universitet har en mengde åpne samarbeidsavtaler, i tillegg til at Det helsevitenskapelige fakultet har egne fagavtaler med en rekke læresteder både i Europa og ellers i verden.

UiTs åpne avtaler omfatter utvekslingsprogram som North2North, NORDPLUS Nordlys, Barentsplus og noen bilaterale avtaler. De fleste er tilgjengelige for alle fagdisipliner.

Åpne avtaler passer ikke for alle studiedisipliner. Å reise på en åpen avtale innebærer at vertsuniversitetet må ha den fagdisiplinen du søker. Kontakt din utdanning dersom du har spørsmål angående åpne avtaler.

UiTs åpne utvekslingsavtaler

 

Internasjonalisering hjemme

Internasjonalisering handler også om å utvikle flere engelskspråklige studietilbud, ta opp flere utenlandske studenter og å utvikle et internasjonalt miljø og internasjonal kompetanse blant ansatte og studenter ved Universitetet i Tromsø.

Viktig å vite for deg som skal dra på utveksling:

  • Som student som skal reise på utveksling har du følgende valgmuligheter: Erasmus, Nordplus, Bilaterale avtaler og åpne avtaler
  • Selv om din utdanning har en avtale med et vertsuniversitet, kan det hende at de ikke har de emnene/praksis du trenger til et gitt tidspunkt. 
  • Nordplus-avtaler er en mulighet for studier som ikke har så mange Erasmus-avtaler.
  • Dersom du ønsker å reise på en Nordplus avtale er det viktig at du sjekker om de universitetet du ønsker å reise til har ditt studieprogram/emner/praksismulighet.

SØKNADSFRISTER:

  • 15. februar for utveksling i høstsemesteret (1. februar for sykepleiestudenter)
  • 15. september for utveksling i vårsemesteret (1. september for sykepleiestudenter)

 

Kontaktpersoner: