Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

NT-SU - Studentutvalget ved NT-Fak

Studentutvalget NT-SU er det høyeste studentpolitiske organ ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. NT-SU skal ivareta studentenes studentpolitiske og velferdsmessige interesser, og opptre som et uavhengig studentorgan. NT-SU fungerer som et høringsorgan for Studentparlamentet og fakultetsadministrasjonen.


FØLG OSS PÅ FACEBOOK

NT-SU - Studentutvalget ved NT-Fak


Studentutvalgets oppgaver:

NT-SU skal ivareta studentenes rettigheter og fremme forslag om tiltak til forbedring innen det helhetlige læringsmiljø ved fakultetet. Studentutvalget arrangerer allmøte for studentene en gang i semesteret. På allmøtet diskuteres større saker for fakultetet, og studentene stemmer over hva studentutvalget skal jobbe for i disse sakene. Allmøtet oppnevner også studentrepresentanter til Studentparlamentet og fakultetsstyret, samt at det blir utnevnt studenter til ulike råd og utvalg ved fakultetet.

NT-SU er videre ansvarlig for å ta saker fra studentene opp mot ledelsen og administrasjonen, og av den grunn har SU møte med ledelsen en gang i måneden. Referater fra disse møtene finnes på nettsidene til UiT.

Årlig fordeler NT-SU økonomiske midler til tiltak som studentsosiale aktiviteter, velferd og diverse studentorganisasjoner på NT-Fak. Se lenke på høyresiden om hvordan man kan søke.

Hvorfor skal du engasjere deg?

Du får være med og sørge for at studentenes rettigheter blir fulgt, og påvirke din egen studiesituasjon. Aktuelle saker vil for eksempel være lesesaler/grupperom, kantinetilbudet, undervisningstilbudet, eksamensordning og omdisponering av uteareal.

Du får også lære om organisasjoner og organisasjonskultur, som er viktig erfaring å ha med seg når man skal ut i arbeidslivet. I tillegg til dette får du muligheten til å delta på kurs og konferanser, og du får en attest etter endt innsats.

Hvordan skal du engasjere deg?

Studentutvalget arrangerer minst et allmøte per semester. På allmøtet for våren velges alle nye representanter. Møt opp og still til valg. Så enkelt er det. Ønsker du mer informasjon om de forskjellige vervene så er det bare å kontakte oss hvis du ikke finner informasjon på fakultetssidene.


Medlemmer av NT-SU for studieåret 2017/2018.

Leder
Nikolai Åsen Magnussen
Nestleder
Ole Jakob Hegelund
Tillitsvalgtkoordinator
Håkon Jonsson Ruud
Velferdsansvarlig
Thomas Bye Nilsen
Organisasjonskoordinator
Alexander Saaby Einshøj

Institutstyrerepresentanter:

IMS
Anders Kristian Kalstad
IFT
Mads Adrian Hansen
IG
Ole Jakob Hegelund
IK
Unni Mette Nordang
IFI
Nikolai Åsen Magnussen
IIS
Håkon Jonsson Ruud

Tillitsvalgte for de ulike instituttene:


Studentutvalgets mailadresse
NT-SU@LIST.UIT.NO

Følg oss på Facebook
FACEBOOK


Foreninga

Foreninga skal fremme samhold og godt kameratskap blant de studerende ved Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi gjennom å arrangere møter av interesse og nytte for medlemmene.


Mer info:

Hvor og hvordan søker man økonomisk støtte?

Hvem bestemmer hva på fakultetet?

Studentutvalgets vedtekter


Studentrepresentanter i ulike styrer og verv

Kull-Tillitsvalgte studenter på
NT-Fakultetet
Side under opprettelse, kommer snart...

Studieutvalget

Undervisningsprisen ved NT-Fak

Skip to main content