Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tidligere prisvinnere ved UiT

Listen over tidligere prisvinnere ved UiT

 

Undervisningsprisen (1995-2009) Utdanningsprisen (2010-)

1995

Institutt for rettsvitenskap

1996

Arkeologiseksjonen ved Institutt for samfunnsvitenskap

1997

Ansatte ved 3. årsenhet, profesjonsstudiet i psykologi

1998

Ikke delt ut

1999

Førsteamanuensis Arve Elvebakk ved Institutt for biologi, Mat-.nat-fak

2000

Ansatte ved Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, SV-fak

2001

Visuell antropologi ved Institutt for sosialantropologi, SV-fak

2002

Institutt for religionsvitenskap, SV-fak

2003

Professor Rolf Gaasland og førsteamanuensis Anniken Greve ved Institutt for allmenn litteraturvitenskap, Humfak

2004

Rådgiver Jan Alexandersen, Universitetets videre- og etterutdanning

2005

Førsteamanuensis Nils-Magne Knutsen, Humfak

2006

Professor Ragnar L. Olsen, Institutt for marin bioteknologi, NFH

2007

Professor Frode Svartdal, Institutt for psykologi, SV-fak

2008

Universitetslektor Magne Olufsen, Institutt for kjemi, Mat.nat-fak

2009

Universitetslektor Ulf Mack Growen, Institutt  for økonomi, NFH

2010

Universitetslektor Torbjørn Isaksen, ILP,   HSL-fak, og Studieutvalget v/Jurfak

2011

Erfaringsbasert MBA i strategisk ledelse og   økonomi, HHT/ISS, U-vett

2012

Professor   Liv Lundberg, Kunstakademiet, Kunstfak.

2013

Professor II Rune Hennig, IKM, Helsefak og professor Otto J. Anshus, IFI, NT-fak.

2014

Universitetslektor   Kjell Øystein Netland, IFT, NT-fak

2015

Professor Inger Njølstad, ISM, Helsefak

2016

Universitetslektor Kirsti Hokland, IMB, Helsefak

2017

Professor   Lena Bendiksen, Jurfak, og universitetslektor Nanna Hauksdottir, Helsefak

 2018

Professor Gunnar Ketil Eriksen, Jurfak

 

Pris til yngre forsker (1995-2009 og 2016-)

1995

 Steinar Johansen, medisinsk biologi

1996

 Magne Arve Flaten. psykologi

1997

 Dr. scient. Frank Melandsø

1998

 professor Derek Clark, IØ, NFH

1999

 Ikke delt ut

2000

 Førsteamanuensis Bruno Laeng

2001

 Dr.scient.   Stein Bondevik, IG, Mat.nat-fak

2002

 Tore Henriksen, jus og Tim Brennen, IPS,   SV-fak

2003

 Dr.scient.   Ingvild Mikkola, IFA, Med-fak

2004

 Professor Peter Svenonius, Hum-fak.

2005

 Professor Kenneth Ruud, IK, Mat.nat-fak

2006

 Førsteamanuensis Siv Ellen Kraft, IRV,   Hum-fak 

2007

 Førsteamanuensis Robert Jenssen, IFT,   Mat.nat-fak

2008

 Førsteamanuensis   Peter Jackson, IRV, SV-fak

2009

 Førsteamanuensis   Luca Frediani, IK, Mat.nat-fak

2016

 Professor Roe Fremstedal,   IFF, HSL-fak

2017

 Forsker Kathrin Hopmann, IK, NT-fak

2018

 Ikke delt ut.

 

Forsknings- og utviklingsprisen (2010-)

2010

Professor Eiliv Lund, ISM, Helsefak

2011

Professor Ove Havnes, IFT, NT-fak

2012

Professor Svein Jentoft, NFH, BFE-fak

2013

Professor Jürgen Mienert, IG, NT-fak

2014

Professor Tore Henriksen, Jur-fak.

2015

Professor Rolf A. Ims og professor Nigel Yoccoz,   AMB, BFE-fak

2016

Professor Paul Wassmann, AMB, BFE-fak

2017

Professor   Torbjørn Eltoft, IFT, NT-fak

2018

Professor Balpreet Singh Ahluwalia, IFT, NT-fak 

 

Formidlingsprisen (2006-)

2006

Førsteamanuensis Harald Gaski, Hum-fak og   førsteamanuensis Kåre Kullerud, Mat.nat-fak

2007

Professor Jon Hellesnes, IF, SV.fak og professor   Alfred Hanssen, IFT, Mat.nat-fak

2008

Biblioteksdirektør   Helge Salvesen og universitetsbibliotekar Sigmund Nesset, UB

2009

Professor   Einar Niemi, IHI, SV-fak.

2010

Professor Tori Stødle, Musikkonservatoriet,   Kunstfak

2011

Professor II Mads Gilbert, IKM, Helsefak

2012

Forsker Øystein A. Vangsnes, CASTL, HSL-fak og   institutt for kjemi, NT-fak.

2013

Formidlings-   og rekrutteringsprosjektet imPuls   (Helsefak, Kunstfak og TMU)

2014

 Førsteamanuensis   Charlotte Reedtz, RKBU Nord, Helsefak.

2015

Professor Audun Rikardsen, AMB, BFE-fak

2016

Professor Jørgen Berge, AMB, Helsefak og   forskningsgruppen Redinor (flere institutter, campus Alta)

2017

Professor Nils Aarsæther, ISS, HSL-fak

2018

Professor Robert T. Barret, TMU

 

Likestillingsprisen (1995-)

1995

Professor Åse Hiorth Lervik og Jentegruppa på   IMR

1996

Ikke delt ut

1997

Førsteamanuensis Siri Gerrard

1998

Professor Gerd Bjørhovde

1999

Professor Synnøve Des Bouvrie

2000

Professor Inger Marie Dahl

2001-2002: Ikke delt ut

2003

Professor Randi Rønning Balsvik

2004 – 2006: Ikke delt ut

2007

Institutt for marin bioteknologi IMAB, NFH

2008

Hovedtillitsvalgt Toril Nustad, NTL

2009

Instituttleder Anne Britt Flemmen ISS, HSL

2010

Professor   Lisbeth Holtedahl, IAS, HSL

2011

Student Frithjof Eide Fjeldstad

2012

Prorektor/professor Curt Rice IS, HSL

2013

Ikke delt ut

2014

Professor Liv Helene Willumsen, IHR, HSL

2015

Professor Hege Brækhus, Jurfak

2016

Universitetsbibliotekar   Vibeke Bårnes, UB

2017

Dosent Hilde Blix, Musikkonservatoriet, Kunstfak.

2018 Forsker Kathrin Hopmann, IK, NT-fak

 

Innovasjonsprisen (2013-)

2013 

Professor Dag Johansen, IFI, NT-fak  

2014

Professor II Bjørn Skogen, IMB, Helsefak

2015

Professor Bård Smedsrød, IMB, Helsefak

2016

Professor   Hans Chr. Eilertsen, NFH, BFE-fak

2017

Professor   John Sigurd Svendsen, IK, NT-fak

2018

Forsker Yvonne Piotrowski og forsker Atle Larsen, IK, NT-fak 

 

Arbeidsmiljøprisen (2013-)

2013 

Handelshøgskolen   i Tromsø/seniorkonsulent Frode Lien HSL   

2014

Seniorrådgiver Gunnhild Guttvik, Helsefak

2015

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet,   NT-fak

2016

Førsteamanuensis Leif Simonsen (pensj., Narvik)

2017

Professor/prodekan Michaela Aschan, BFE-fak og verneombud Liv-Jorith Isaksen, IPS, Helsefak.

2018

Husbandet "The Infidels", AHR, HSL-fak.

 

 

 
Ansvarlig for siden: Marit Martinsen Dahle
Sist oppdatert: 09.09.2019 16:41