Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Open Access ved UiT

Universitetsstyret vedtok 14. oktober 2010 UiTs prinsipper for Open Access publisering og har for 2011 opprettet et eget publiseringsfond som dekker ekstrakostnader for denne type publisering.

Prinsippene har som bakgrunn at fri tilgang til vitenskapelige resultater er en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati, for fri meningsutveksling og for at vitenskapen skal kunne være et godt verktøy for utvikling av samfunns- og næringsliv. Open Access er også viktig med tanke på å kunne møte kunnskapsutfordringene som hører til Norges forskningssamarbeid med sine naboland i nordområdene. UiT har som mål at alle vitenskapelige publikasjoner fra universitetet skal gjøres tilgjengelig enten i Open Access-tidsskrifter eller i åpne vitenarkiver. Universitetet i Tromsø slutter seg derfor til tre prinsipper om fri tilgang til vitenskapelige resultater:

  • studenter og forskere egenarkiverer sine publikasjoner i UiTs åpne vitenarkiv Munin,
  • studenter og forskere skal, under forutsetning av faglig likeverdighet, velge de publiseringskanaler som gir friest mulig tilgang til publikasjonene,
  • universitetet vil arbeide for at tidsskrifter og skriftserier som utgis ved UiT skal være Open Access-utgivelser.

OpenAire ved UiT

OpenAIRE er et EU-finansiert prosjekt som skal legge til rette for at forskere kan etterleve de krav som stilles om Open Access i de EU-finansierte prosjekter de er med i. Prosjektet skal skape en teknisk infrastruktur som gjør dette mulig, og også en informasjonsstruktur som kan hjelpe og veilede forskerne i dette. I tillegg skal infrastrukturen gjøre det mulig for EU å enkelt få tilgang til de artikler de har finansiert, og få oversikt over hvordan forskerne etterlever sine forpliktelser. Norge er representert på prosjektet gjennom Universitetsbiblioteket i Tromsø. Universitetsbiblioteket er også vert for informasjonstjenesten openaccess.no.
Ansvarlig for siden: Randi Østhus
Sist oppdatert: 23.10.2017 07:45

 

 

munin-banner-background_400-crop.png

 

openaccess.gif

 

openaire.jpg