Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Semesterstart HSL-fakultetet høst 2018

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
uit.no/hsl/semesterstart 

Klikk på studiestedet ditt for å se når oppstarten på ditt program er.
Fadderordning

Les mer om fadderordninga på ditt studiested i oppstartsprogrammet for studiestedet. Fadderordninga i Tromsø er en del av DebutUKA, i Harstad er det en del av Oppstarten og  i Alta har de en egen fadderordning for nye studenter. Fadderordninga legger til rette for at du som ny student, raskt blir kjent med andre studenter og den enkelte studentby. 


 

  ALTA, studiested

Fadderordninga legger til rette for at du som ny student, raskt blir kjent med andre studenter. Les mer om ordninga, samt alle arrangementene som går av stabelen under Fadderrodningen i Alta ved å trykke på denne lenka.

Offisiell åpning av studieåret i Alta:  17. august kl 12.00-13.00, Kultursalen, Follumsveg 39.

Studium, studiested

Oppstart

Arctic Adventure Tourism, bachelor,  Alta

Preliminary Info-meeting for all new students, Wednesday 15.8. 10:00-11:00, rom A203 SeilandFollumsveg 39, Alta.

Welcome to the study programme, Arctic Adventure Tourism, Friday 17.8.  14:00-15:0, rom A203 SeilandFollumsveg 39, Alta.

First Class, Monday 20. august, kl 12.15, rom A203 SeilandFollumsveg 39, Alta.

Arctic Adventure Tourism, årsstudium,  Alta

Preliminary Info-meeting for all new students, Wednesday 15.8. 10:00-11:00, rom A203 SeilandFollumsveg 39, Alta.

Welcome to the study programme, Arctic Adventure Tourism, Friday 17.8.  14:00-15:0,  rom A203 SeilandFollumsveg 39, Alta.

First Class, Monday 20. august, kl 12.15, rom A203 SeilandFollumsveg 39, Alta.

Barnehagelærer­utdanning, bachelor, Alta

15. august kl. 08.30, rom 2025, Follumsveg 39. Første samlinger fra 15.08 til og med 17.08 kl 15.45, og 20.08 kl 08.30 til og med 25.08 kl 15.45. Velkomstbrev

Barnevern, bachelor, Alta

16. august kl 09.15 rom A104 Stjernøy, Follumsveg 39, Alta.

Velkomstbrev.

Grunnskolelærer­utdanning 1.-7. trinn, integrert master, Alta

13. august kl 08.30, rom 2025, Follumsveg 39, Alta. Første samlinger fra 13.08 til og med 17.08 kl 15.00. Praksis og samlinger.
Velkomstbrev grunnskolelærerutdanning for 1.7. trinn Alta

Grunnskolelærer­utdanning 5.-10. trinn, integrert master, Alta

13. august kl 08.30, rom 2025, Follumsveg 39, Alta. Første samlinger fra 13.08 til og med 17.08 kl 15.00. Praksis og samlinger. 
Velkomstbrev grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Medieproduksjon, bachelor, Alta

Orienteringsmøte 17.8. klokken 1000–1100 på rom B220 Skogerøy, Follumsveg 39, Alta. Første undervisning: 20.8. klokken 09.15–12.00 på rom B220 Skogerøy, Follumsveg 39, Alta.

Velkomstbrev medieproduksjon.

Sosialt arbeid, bachelor, Alta

16. august kl 09.15, rom A204 Loppa, Follumsveg 39, Alta.

Velkomstbrev.

Praktisk pedagogisk utdanning for yrkeslærere, Alta

Første samling starter 27. august kl. 08.30 på rom 2025, Follumsveg 39, Alta.

Trykk her for å lese velkomstbrev. 

Spesialpedagogikk, master, Alta

Informasjonsdag 13. august kl. 10.00-15.45. Rom rom G122, Alta Follumsveg 39. PED-3034 starter 14. august kl 09.00.  Opplegg og samlingsplan for spesialpedagogikk. 

Tourism Studies, master, Alta 20. august kl 12.15, rom A204 Loppa, Follumsveg 39, Alta. 

  HARSTAD, studiested

Fadderordninga ved UiT i Harstad heter Oppstarten.

Oppstarten bidrar til at nye studenter skaper seg et nettverk i Harstad. Man blir kjent med studentene i klassen, andre studenter, universitetet og byen Harstad. I løpet av semesterstarten er alt lagt til rette for at du skal bli kjent med byen, få venner for livet og oppleve mye morsomt sammen med erfarne faddere og andre nye studenter: rebusløp, konsert, quiz, fjellturer og grilling, for å nevne noe. På nettsiden www.oppstarten.no kan du lese mer om programmet og melde deg på fadderordninga. Påmelding åpner i slutten av juli.

Offisiell åpning av studieåret 13. august, program.

Studium, studiested

Oppstart

Barnevern, bachelor, Harstad 

13. august kl 10.15 rom 8,  Havnegata 5, Harstad.

Velkomstbrev barnevern Harstad.


  TROMSØ, studiested

Fadderordninga legger til rette for at du som ny student, raskt blir kjent med andre studenter. Les mer om ordninga, samt alle arrangementene som går av stabelen under DebutUKA i Tromsø ved å trykke på denne lenka.

Felles program for alle som starter sine studier i Tromsø.

14. august tirsdag kl 11.00

Rektors åpningsarrangement i Tromsø for alle studenter kl. 11.00 Sted: Utendørs i Labyrinten.

14. august tirsdag kl 13.15
Felles velkomstmøte for alle nye studenter i Tromsø på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 14. august kl. 13.15 i Aud 1, Teorifagsbygget, hus 1.

14. august tirsdag kl 14.00
Kurs IT og bibliotek, Tromsø
14. august kl 14.00, Aud 1, Teorifagsbygget, hus 1.


Orienteringsmøter på utdanningsprogram med opptak gjennom Samordna opptak
(Sortert på studieprogram alfabetisk)

Studium, studiested Orienteringsmøter, campus Breivika
Allmenn litteratur­vitenskap, årstudium, Tromsø

Første oppmøte 16. august kl 08.15-12.00, rom E1004, svhum-bygget

Arkeologi, bachelor, Tromsø

 17. august kl. 10.15, Breiviklia, rom L-133. Velkomsbrev

Barnehagelærer­utdanning, bachelor, ordinær Tromsø

15. august kl. 10.00, gymsalen Mellomvegen 110.

Velkomstbrev.

Barnehagelærer­utdanning, bachelor, samlingsbasert Tromsø

15. august kl. 10.00, gymsalen Mellomvegen 110. 

Velkomstbrev.  

Barnevern, bachelor, (deltid samlings­basert), Tromsø 27. august kl 10.15-16.00 sted Teorifagbygget Hus 4, rom 4.213, Tromsø. Første samlinger fra 27.08 til og med 31.08. Mandag 10:15 – 16:00, tirsdag – torsdag: 08:15-15:00 og fredag 08:15-12:00. Velkomstbrev
Bibliotek- og dokumentasjons­vitenskap, årstudium, Tromsø

15. august kl 11.15-12.00, rom TEO-H1 1.225, Teorifagsbygget hus1

Engelsk, bachelor, Tromsø

16. august kl 10.00-12.00, aud. E0101 i svhum-bygget

Engelsk, årsstudium, Tromsø Første oppmøte 20. august kl 12.15, aud. E0101 i svhum-bygget
Filosofi, bachelor, Tromsø 15. august kl 10.15, Innsikten (rom 1.524), Teorifagsbygget hus 1
Grunnskolelærer­utdanning 1.-7. trinn, integrert master, Tromsø 15. august kl 09.00 registrering i kantina, Mellomvegen 110,
kl. 10.00, Velkommen, gymsalen Mellomvegen 110
Velkomstbrev.
Grunnskolelærer­utdanning 5.-10. trinn,  integrert master, Tromsø

15. august kl 09.00 registrering i kantina, Mellomvegen 110,
kl. 10.00, Velkommen, gymsalen Mellomvegen 110.

Velkomstbrev.

Historie, bachelor, Tromsø 15. august kl 13.15-14.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Historie, årrstudium, Tromsø 15. august kl 13.15-14.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Kunsthistorie, bachelor, Tromsø 20. august kl 10.15-12.00, rom B1003 i svhum-bygget
Kvensk og finsk, bachelor, Tromsø 16. august kl 10.00-12.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Lektor­utdanning for trinn 8-13, integrert master, Tromsø

15. august kl. 09.00,  Aud 1, Teorifagsbygget, hus 1 (TEO-H1 1.820).

Velkomstbrev.

Likestilling og kjønn, årsstudium, Tromsø

16. august kl 10.15-11.30, rom N119, Breiviklia.

Velkomstbrev.

Medie- og dokumentasjons­vitenskap, bachelor, Tromsø 20. august kl. 11.15-12.15, rom E0104, svhum-bygget
Nordisk språk og litteratur, bachelor, Tromsø 16. august kl 10.00-12.00, aud E0101 i svhum-bygget
Nordisk, årstudium, Tromsø Første oppmøte 20. august kl 11.45-15.00 rom UB244
Nordsamisk som fremmed­språk, årsstudium, Tromsø Første oppmøte 14. august kl 14.15-16.00, rom TEO-H1 1.413
Pedagogikk, bachelor, Tromsø NB endring av rom: 20. august kl 10.15, aud.max. i administrasjonsbygget, Breivika.
Religionsvitenskap, bachelor, Tromsø 15. august kl 14.15-15.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Religionsvitenskap, årsstudium, Tromsø
15. august kl 14.15-15.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Russisk, bachelor, Tromsø 16. august kl 10.00-12.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Russlandstudier, bachelor, Tromsø

15. august kl 11.00-12.00, rom B1003 i svhum-bygget og

15. august kl 13.15-14.00, aud. E0101 i svhum-bygget

Samfunnsplanlegging og kultur­forståelse, bachelor, Tromsø 21. august kl 11.15, rom B1003, i svhum-bygget
Sosialantropologi, bachelor, Tromsø 20. august kl 12.15, rom TEO-H1 1.329, Teorifagbygget hus 1. 
Velkomstbrev.
Sosialt arbeid, bachelor, Tromsø

27. august kl 10.15-16.00, sted Teorifagbygget Hus 4, rom 4.213, Tromsø
Første samlinger fra 27.08 til og med 31.08. Mandag 10:15 – 16:00, tirsdag – torsdag: 08:15-15:00 og fredag 08:15-12:00. 

Velkomstbrev

Sosiologi, bachelor, Tromsø

16. august kl 10.15-12.00, aud. B1005 i svhum-bygget

Spansk- og latinamerikanske studier, bachelor, Tromsø 16. august kl 10.00-12.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Spesialpedagogikk, bachelor, Tromsø  NB endring av rom: 20. august kl 10.15, aud.max. i administrasjonsbygget, Breivika.
Statsvitenskap, bachelor, Tromsø  15. august kl 14.15-16.00, aud. B1005 i svhum-bygget
Teologi, bachelor, Tromsø 15. august kl 14.15-15.00, aud. E0101 i svhum-bygget

Kurs IT og bibliotek Breivika, Tromsø

14. august kl 14.00, Aud 1, Teorifagsbygget, hus 1.

Orienteringsmøter

Ex. phil. HSL  (FIL-0700)                                        16. august kl.14.15 Aud 1, Teorifagsbygget, hus 1
Ex. fac. HSL (EXF-0714 tidligere EXF-0710)         16. august kl.15.15 Aud 1, Teorifagsbygget, hus 1


Sørvistorg

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Tromsø - Breivika:

Åpningstid: 15. august kl 12-14, 16. , 17. og 20. august kl. 10-14.
Hjelp til semesterregistrering for programstudenter.


Gruppepåmelding til Examen philosoficum og Examen facultatum 

16. august kl. 14.00-16.00 og 17. august kl. 10.00-13.00 og 20. august kl. 12.00-13.00 får en hjelp til gruppepåmelding til ex.phil og ex.fac, rom 1.1821 utenfor auditorium 1 og 2. Teorifagsbygget hus 1. Gruppepåmeldingen stenges 20. august kl 23.59.


Studiested Mellomvegen i Tromsø og studiested Alta

For studentene på barnehagelærerutdanninga og lærerutdanningene på Mellomvegen: Informasjon om sørvistorg se oppstartsprogram.  Studentkort Mellomvegen: 17., 20., 21. og 22. august kl 10.00-14.00

 


  Oppstart for masterprogram i Tromsø 2018 HSL

Informasjon om oppstartstidspunkt er sendt ut i opptaksbrev til nye studenter.

Arkeologi, master, Tromsø   20. august, kl. 10.15, Breiviklia, rom L-133
English Acquisition and Multilingualism, master, Tromsø 17. august kl. 11.00-12.00, rom E0104, svhum-bygget
English Linguistic,  master, Tromsø 21. august kl. 10.15  rom C1004 svhum-bygget
English Literature, master, Tromsø 20. august kl 10.15 (første forelesning på ENG-3153), rom C1003 svhum-bygget.
Fagdidaktikk for lærere, master, Tromsø  Kontakt Lena Hustad eller Henning M. Sollied
Filosofi, master, Tromsø  15. august kl. 12.15, Innsikten (rom 1.524), Teorifagsbygget hus 1
Historie, master, Tromsø

 27. august., kl. 10.15-11.30, Nedre lysthus seminarrom 06, bygg Breiviklia

Kunsthistorie, master, Tromsø  

20. august kl. 12.15-14.00, A3012, svhum-bygget

Litteratur, master, Tromsø 

23. august kl. 09.15-10.00, rom E0104, svhum-bygget

Medie- og dokumentasjons­vitenskap, master, Tromsø 

15. august, kl 10.15-12.00 C1002, svhum-bygget

Organisasjons- og ledelsesvitenskap, master, Tromsø

21. august kl. 09.15, rom C1007, svhum-bygget

Peace ans Conflict Transformation, master, Tromsø

14. august kl 10.15, rom  NLYSTH 06, Nedre lysthus

Pedagogikk, master, Tromsø 

27. august kl. 10.15 på rom 1.258

Russlandsstudier, master, Tromsø

17. august kl 10.00-12.00, rom B1003, 27. august kl. 10.15-11.30.

Religionsvitenskap, master, Tromsø 27. august kl. 10.15-11.30, Tårnrommet, bygg Breiviklia
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, master, Tromsø  20. august kl. 10.15, rom E0104, svhum-bygget
Sosiologi, master, Tromsø 16. august kl 10.15, aud. B1005 i svhum-bygget
Sosialantropologi, master, Tromsø  20. august kl. 12.15, rom TEO-H1 1.329, Teorifagsbygget
Spesialpedagogikk, master, Tromsø Oppstart nye studenter: Se utsendt informasjon.
Emnet "Sosiale og emosjonelle vansker" (PED-3022) starter 20. august kl 09.15 rom E0105 i svhum-bygget. Emnet "Kartlegging og rådgiving" (PED-3021) starter i oktober.

Språk, master, Tromsø  23. august kl. 09.15-10.00, rom E0104, svhum-bygget
Statsvitenskap, master, Tromsø  17. august kl. 12.15-14.00, rom B1003, svhum-bygget
Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA), Tromsø   21. august kl 10.15, aud. E0101, svhum-bygget. Oppstartssamling kull 2018
Teologi, master, Tromsø 27. august kl. 10.15-11.30, Tårnrommet, bygg Breiviklia
Theoretical Liguistics, master, Tromsø 21. august kl. 10:15  rom C1004 svhum-bygget
Visuelle kulturstudier, master, Tromsø 16. august kl 10.15-15.00, rom TEO-H5 5.310, Teorifagsbygget hus 5

Sjekkliste ny student
Informasjon for deg som er ny
student ved UiT

Kart og veibeskrivelser

Studiested Alta

Studiested Harstad

Studiested Tromsø

Studiested Tromsø
Panoramabilder fra Tromsø

 

Kontakt oss gjerne

Se gjerne studieprogrammet ditt der er det oppgitt kontaktpersoner. 

Vi har også en sommer epost: eksped@hsl.uit.no