Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Semesterstart HSL-fakultetet høst 2019

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
uit.no/hsl/semesterstart 

Klikk på studiestedet ditt for å se når oppstarten på ditt program er.
 

Gruppe

Fadderordning

Les mer om fadderordninga på ditt studiested i oppstartsprogrammet for studiestedet. Fadderordninga i Tromsø er en del av DebutUKA, i Harstad er det en del av Oppstarten og  i Alta har de en egen fadderordning for nye studenter. Fadderordninga legger til rette for at du som ny student, raskt blir kjent med andre studenter og den enkelte studentby. 


 

  ALTA, studiested

Fadderordninga legger til rette for at du som ny student, raskt blir kjent med andre studenter. Les mer om ordninga, samt alle arrangementene som går av stabelen under Fadderrodningen i Alta ved å trykke på denne lenka.

Sørvistorg Alta: Hjelp til semesterregistrering for programstudenter
Servicetorget eller kontakt programmets studieadministrasjon.

Offisiell åpning av studieåret i Alta 2019:  16. august 2019 kl 12.00-13.30, Kultursalen, Follumsveg 39.

IT-UB-kurs 14. august kl 13.15. Alta

Studium, studiested

Oppstart

Arctic Adventure Tourism, bachelor,  Alta 

Buddy week starts Wednesday 14.8 18:00. See the program here

Welcome to the study programme, Arctic Adventure Tourism, Friday 16.8.  14:00-15:00, rom A203 Seiland, Follumsveg 39, Alta.

 

Arctic Adventure Tourism, årsstudium,  Alta

Buddy week starts Wednesday 14.8 18:00. See the program here

Welcome to the study programme, Arctic Adventure Tourism, Friday 16.8.  14:00-15:00,  rom A203 Seiland, Follumsveg 39, Alta.

Barnehagelærer­utdanning, bachelor, Alta

14. august kl. 08:30, rom 2025, Follumsveg 39. Vær oppmerksom på at første samling er fra 14.08 til og med fredag 16.08 kl 15:45, og fra mandag 19.08 kl 08:30 til og med 23.08 kl 15:45. 

Velkomstbrev 2019

Barnevern, bachelor, Alta 

15. august kl 09:15 rom A203 Seiland, Follumsveg 39, Alta. 

Velkomstbrev 2019

Grunnskolelærer­utdanning 1.-7. trinn, integrert master, Alta

12. august kl 09:00, rom 1042, Follumsveg 39, Alta. Første samlinger fra 12.08 til og med 16.08 kl 15:00. Praksis og samlinger.

Velkomstbrev 2019

Grunnskolelærer­utdanning 5.-10. trinn, integrert master, Alta

12. august kl 09:00, rom 1042, Follumsveg 39, Alta. Første samlinger fra 12.08 til og med 16.08 kl 15:00. Praksis og samlinger. 

Velkomstbrev 2019

Medieproduksjon, bachelor, Alta

Orienteringsmøte 16.8. klokken 10:00–11:00 på rom B220 Skogerøy, Follumsveg 39, Alta. Første undervisning: 19.8. klokken 12:15 på rom B220 Skogerøy, Follumsveg 39, Alta.

Northern Studies,  bachelor Alta

Thursday 15.8. kl. 12:30-13:30 Welcome to new international BNS students, Rom A204, Loppa (short information meeting), Follumsveg 39, Alta.  

Tuesday 20.8.kl. 12:15-15:00 Welcome to the study program, Bachelor in Northern Studies. Presentations and lectures. Room 1042, Follumsveg 39, Alta.

Northern Studies, årstudium, online

Velkomstinformasjon sendes via nett til studentene. 

Sosialt arbeid, bachelor, Alta 

15. august kl 09:15, rom 2139, Follumsveg 39, Alta.  

Velkomstbrev 2019

Sosialt arbeid, master, Alta

Mandag 26. august kl 09:00, rom 2045, (mandag, tirsdag og onsdag)  Follumsveg 39, Alta. Samling til og med fredag 30. august kl 11:00. Rom torsdag og fredag er rom P179 Sarikoski.

Velkomstbrev 2019

Spesialpedagogikk, master, Alta

Obligatorisk informasjonsdag 12. august kl. 10:00-15:00. Rom 2025, Alta Follumsveg 39. PED-3034 starter 13. august kl 09.00. Velkomstbrev Alta.  Opplegg og samlingsplan for spesialpedagogikk. 

Tourism Studies, master, Alta 19. august kl 12:15, rom A204 Loppa, Follumsveg 39, Alta. Første forelesning er tirsdag 20. august 08:15.
   

 

  HARSTAD, studiested

Fadderordninga ved UiT i Harstad heter Oppstarten.

Oppstarten bidrar til at nye studenter skaper seg et nettverk i Harstad. Man blir kjent med studentene i klassen, andre studenter, universitetet og byen Harstad. I løpet av semesterstarten er alt lagt til rette for at du skal bli kjent med byen, få venner for livet og oppleve mye morsomt sammen med erfarne faddere og andre nye studenter: rebusløp, konsert, quiz, fjellturer og grilling, for å nevne noe. På nettsiden www.oppstarten.no kan du lese mer om programmet og melde deg på fadderordninga. Påmelding åpner i slutten av juli.

Sørvistorg Harstad: Hjelp til semesterregistrering for programstudenter
Servicetorget eller kontakt programmets studiekonsulent

 

Offisiell åpning av studieåret 15. august 2019, kl 14:00-15:00. 

Studium, studiested

Oppstart

Barnevern, bachelor, Harstad 

12. august kl 09:15 rom 7,  Havnegata 5 , Harstad.

Velkomstbrev 2019

 


 

  TROMSØ, studiested

Fadderordninga legger til rette for at du som ny student, raskt blir kjent med andre studenter. Les mer om ordninga, samt alle arrangementene som går av stabelen under DebutUKA i Tromsø ved å trykke på denne lenka.

 

Felles program for alle som starter sine studier i Tromsø.

12. august 2019 mandag kl 11.00

Rektors åpningsarrangement i Tromsø for alle studenter kl. 11.00 Sted: Utendørs i Labyrinten.

12. august 2019 mandag kl 13.15
Felles velkomstmøte for alle nye studenter i Tromsø på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 12. august kl. 13.15 i Aud 1, Teorifagsbygget, hus 1.

 


Orienteringsmøter på utdanningsprogram med opptak gjennom Samordna opptak
(Sortert på studieprogram alfabetisk)

 

Studium, studiested Orienteringsmøter, campus Breivika
Allmenn litteratur­vitenskap, årstudium, Tromsø 

Første oppmøte 14. august kl 12.15-16.00, rom E2004, svhum-bygget

Arkeologi, bachelor, Tromsø

 Fredag 16. august kl. 10.15, Breiviklia, rom M-025

Barnehagelærer­utdanning, bachelor, ordinær Tromsø 

13. august kl. 10.00, gymsalen Mellomvegen 110. Registrering ved inngangen til gymsalen fra kl 09.00.

Velkomstbrev 2019

Barnehagelærer­utdanning, bachelor, samlingsbasert Tromsø 

13. august kl. 10.00, gymsalen Mellomvegen 110. Registrering ved inngangen til gymsalen fra kl 09.00.  

Velkomstbrev 2019

Bibliotek- og dokumentasjons­vitenskap, årstudium, Tromsø 

Onsdag 14. august kl 09.15-10.00, rom TEO-H1 1.333, Teorifagsbygget hus1

Engelsk, bachelor, Tromsø 

Tirsdag 13. august kl 10.15-12.00, aud. E0101 i svhum-bygget

Engelsk, årsstudium, Tromsø  Mandag 19. august kl 09.30, aud. B1005 i svhum-bygget
Filosofi, bachelor, Tromsø  Onsdag 14. august kl 10.15, Innsikten (rom 1.524), Teorifagsbygget hus 1
Grunnskolelærer­utdanning 1.-7. trinn, integrert master, Tromsø  13. august kl 09.00 registrering i kantina/gymsal, Mellomvegen 110,
kl. 10.00, Velkommen, gymsalen Mellomvegen 110. Velkomstbrev.
Grunnskolelærer­utdanning 5.-10. trinn,  integrert master, Tromsø 

13. august kl 09.00 registrering i kantina/gymsal, Mellomvegen 110,
kl. 10.00, Velkommen, gymsalen Mellomvegen 110. Velkomstbrev

Historie, bachelor, Tromsø  Tirsdag 13. august kl 14.15-15.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Historie, årrstudium, Tromsø  Tirsdag 13. august kl 14.15-15.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Kunsthistorie, bachelor, Tromsø  Mandag 19. august kl 10.15, rom A3018 i svhum-bygget
Lektor­utdanning for trinn 8-13, integrert master, Tromsø 

Onsdag 14. august kl. 09.00,  Aud 2, Teorifagsbygget, hus 1 (TEO-H1 1.836). Velkomstbrev

Likestilling og kjønn, årsstudium, Tromsø 

Tirsdag 13. august kl. 10.15, rom N119, Breiviklia.

Velkomstbrev 2019

Medie- og dokumentasjons­vitenskap, bachelor, Tromsø  Tirsdag 13. august kl 14.15, rom B1003, svhum-bygget
Nordisk språk og litteratur, bachelor, Tromsø  Tirsdag 13. august kl 10.15-12.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Nordisk, årstudium, Tromsø  Mandag 19. august kl 08.30-09.00, TEO-H1 1.425 (første forelesning i samme rom kl 09.15)
Nordsamisk som morsmål, bachelor, Tromsø  Tirsdag 13. august kl 10.15-12.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Pedagogikk, bachelor, Tromsø  Onsdag 14. august kl 10.15, Aud 2, Teorifagsbygget, hus 1 (TEO-H1 1.836). Velkomstbrev 2019.
Pedagogikk, årsstudium, Tromsø  Onsdag 14. august kl 10.15, Aud 2, Teorifagsbygget, hus 1 (TEO-H1 1.836).
Religionsvitenskap, bachelor, Tromsø  Tirsdag 13. august kl 13.15, M-025 i Breiviklia
Religionsvitenskap, årsstudium, Tromsø
Tirsdag 13. august kl 13.15, M-025 i Breiviklia
Russisk, bachelor, Tromsø Tirsdag 13. august kl 10.15-12.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Russlandstudier, bachelor, Tromsø

Tirsdag 13. august kl 10.15-12.00, aud. E0101 i svhum-bygget (sammen med språk og litteratur)

Tirsdag 13. august kl 14.15-15.00, aud. E0101 i svhum-bygget (sammen med historie)

Samfunnsplanlegging og kultur­forståelse, bachelor, Tromsø Tirsdag 13. august kl 12.15, Árdna, samisk kulturhus
Sosialantropologi, bachelor, Tromsø

Tirsdag 13. august kl. 12.15, rom B1004 i svhum-bygget

Velkomstbrev 2019

Sosiologi, bachelor, Tromsø

Tirsdag 13. august kl 10.15-12.00, aud. B1005 i svhum-bygget

 

Spansk- og latinamerikanske studier, bachelor, Tromsø Tirsdag 13. august kl 10.15-12.00, aud. E0101 i svhum-bygget
Spesialpedagogikk, bachelor, Tromsø Onsdag 14. august kl 10.15, Aud 2, Teorifagsbygget, hus 1 (TEO-H1 1.836). Velkomstbrev Tromsø 2019. 
Statsvitenskap, bachelor, Tromsø Tirsdag 13. august kl 14.15-16.00, aud. B1005 i svhum-bygget
Teologi, bachelor, Tromsø Tirsdag 13. august kl 13.15, M-025 i Breiviklia

 

Kurs IT-avdelinga og Universitetsbiblioteket Breivika, Tromsø

14. august kl 12.15, Aud 2, Teorifagsbygget, hus 1.

16. august kl 13.15, auditorium E0101, svhum-bygget

19. august kl 14.15, auditorium B1005, svhum-bygget

 

Orienteringsmøter

Ex. phil. HSL  (FIL-0700)                                      14. august kl.14.15 Aud 1, Teorifagsbygget, hus 1
Ex. fac. HSL (EXF-0714 tidligere EXF-0710)         14. august kl.13.15 Aud 1, Teorifagsbygget, hus 1


Sørvistorg

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Tromsø - Breivika:

Åpningstid: 13. august kl 12-14, 14., 15., og 19. august kl. 10-14.
Hjelp til semesterregistrering for programstudenter.
Sted: Innenfor UiT Infosenter, merkes med egen rollup.


Gruppepåmelding til Examen philosoficum og Examen facultatum 

Onsdag 14. august kl. 14.00-17.00 får en hjelp til gruppepåmelding til ex.phil og ex.fac, rom 1.1825 utenfor auditorium 1 og 2. Teorifagsbygget hus 1. Gruppepåmeldingen stenges 19. august kl 23.59.


Studiested Mellomvegen i Tromsø og studiested Alta

For studentene på barnehagelærerutdanninga og lærerutdanningene på Mellomvegen: Informasjon om sørvistorg se oppstartsprogram.  Studentkortproduksjon for Mellomvegen er ikke satt opp. 

 


 

  Oppstart for masterprogram i Tromsø 2019 HSL

Informasjon om oppstartstidspunkt er sendt ut i opptaksbrev til nye studenter.

 

Arkeologi, master, Tromsø 19. august, kl. 10.15, Breiviklia, rom M-025
English Acquisition and  Multilingualism, master, Tromsø 19. august kl. 14.15-16.00, rom C-1006, svhum-bygget, første forelesning på ENG-3040.
English Literature, master, Tromsø 19. august kl 10.15 , rom C1003 svhum-bygget, første forelesning på ENG-3193.
Filosofi, master, Tromsø 14. august kl. 11.15, Innsikten (rom 1.524), Teorifagsbygget hus 1
Historie, master, Tromsø

19. august kl. 12.15-15.00, rom M025, bygg Breiviklia

Kunsthistorie, master, Tromsø

19. august kl 12.15, rom A3018 i svhum-bygget

Medie- og dokumentasjons­vitenskap, master, Tromsø

27. august kl. 12.15-14.00, rom C1007, svhum-bygget

Nordisk språk og litteratur, master, Tromsø

19. august kl. 10.15. Rom A3019, svhum-bygget

Nordsamisk som morsmål, master, Tromsø

 Kontakt studiekonsulent for studieprogrammet

Organisasjons- og ledelsesvitenskap, master, Tromsø 

21. august kl. 09.15, rom C1007, svhum-bygget. 

Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (MPA)

Kirkenes: 26. august, kl. 10.15-16.00 – UITKIRKENES KIRK402
Narvik: 28. august, kl. 10.15-16.00 – Narvik BL-E E2700A 
Tromsø: 30. august, Kl. 10.15-16.00 – aud. E0101, svhum-bygget.

Peace ans Conflict Transformation, master, Tromsø

13. august kl 10.15, rom  NLYSTH 06, Nedre lysthus

Pedagogikk, master, Tromsø

16. august kl. 12.15 på aud. E0101, svhum-bygget. Velkomstbrev 2019.

 Russisk, master, Tromsø

21. august kl12.15-14.00. Rom A3012, svhum-bygget

Russlandsstudier, master, Tromsø

19. august kl 12.15-14.00. Rom M025, Breiviklia

 

Religionsvitenskap, master, Tromsø 16. august kl. 08.15-09.00, Rom A3018 i svhum-bygget
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, master, Tromsø 14. august kl. 12.15, B-1003 svhum-bygget
Sosiologi, master, Tromsø 13. august kl 10.15-12.00, aud. B1005 i svhum-bygget
Sosialantropologi, master, Tromsø  13. august kl. 14.15-15.00, rom C-1003, svhum-bygget
Spansk og latinamerikanske studier, master, Tromsø 22. august kl. 09.00, rom E2004, svhum-bygget
Spesialpedagogikk, master, Tromsø

Oppstart nye studenter: Se utsendt informasjon.
Emnet "Sosiale og emosjonelle vansker" (PED-3022) starter 2. september kl 10.15 rom TEO-H1 1.333 i Teorifagsbygget. 
Første samling er fra 2. september kl 10.15 til og med kl 16.00 4. september. 

Velkomstbrev 2019 Tromsø.

Statsvitenskap, master, Tromsø  Kontakt studiekonsulent for studieprogrammet
Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA), Tromsø  Oppstartssamling kull 2019
21. august kl 10.15-15.00, aud. E0101, svhum-bygget. 
22. august kl 09.15-15.00, aud. E010, svhum-bygget.

Teologi, master, Tromsø 16. august kl. 08.15-09.00, Rom A3018 i svhum-bygget
Theoretical Liguistics, master, Tromsø 20. august kl. 12:15  rom A-3019 svhum-bygget, første forelesning HIF-3022
Visuelle kulturstudier, master, Tromsø 20. august kl 10.15-15.00, rom TEO-H5 5.310, Teorifagsbygget hus 5

 

Sjekkliste ny student
Informasjon for deg som er ny
student ved UiT

 

Kart og veibeskrivelser

Studiested Alta

Studiested Harstad

Studiested Tromsø

 

Studiested Tromsø
Panoramabilder fra Tromsø
Ansvarlig for siden: Anita Evensen
Sist oppdatert: 08.10.2019 10:54

 

Kontakt oss gjerne

Se gjerne studieprogrammet ditt der er det oppgitt kontaktpersoner. 

Vi har også en sommerepost: eksped@hsl.uit.no