Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

UiT for Open Access

UiT Norges arktiske universitet har som mål å gjøre forskningsresultater tilgjengelig for flest mulig. Forskningsresultatene skal derfor som hovedregel enten publiseres i åpent tilgjengelige vitenskapelige tidsskrifter eller gjøres tilgjengelig i åpne vitenarkiver.

 

Hva er Open Access (OA)?
Hvorfor Open Access?
Hvordan Open Access?
Egenarkivering - hva gjør jeg?
Gull Open Access - hva gjør jeg?
Mer om Open Access

 

Hva er Open Access (OA)?

At alle som har tilgang til internett, også får tilgang til å lese og benytte vitenskapelige artikler.

 

Hvorfor Open Access?

Fordi du

  • vil at forskningen din skal bli utnyttet bedre og raskere i profesjonsutøvelse, utdanning, forvaltning og næringsutvikling over hele verden
  • vil ha flere lesere og derigjennom siteringer, og bidra til å opplyse den offentlige debatt, påvirke menneskers adferd og oppfylle samfunnsoppdraget du og UiT har
  • vet at flere og flere av dem som finansierer din og dine medforfatteres forskning krever at det de finansierer, skal være fritt tilgjengelig (Open Access), og de setter i økende grad makt bak krava, bl.a. ved å unnlate å utbetale prosjektmidler om OA-kravene ikke er oppfylt
  • vet at noen finansiører ikke tillater deg å ta med publikasjoner som skulle vært OA, men ikke er det, i publikasjonsoversiktene dine når du skal søke om midler, f. eks. Wellcome Trust

 

 

fordeler ved open access
Fordeler ved Open Access. Figur: Danny Kingsley & Sarah Brown (CC licence)

 

Hvordan Open Access?

 

Vi har laget en enkel veileder i Open Access publisering som kan lastes ned her: Open Access ved UiT

Det er to hovedveier og en sidevei til målet om Open Access:

1. Egenarkivering ("Grønn OA")

Du gjør en kopi av artikkelen tilgjengelig i Munin.
De fleste artikler kan gjøres tilgjengelig på denne måten, som oftest ikke i den publiserte utgaven men i siste manusversjon etter fagfellevurdering. Last dette manuset opp i CRIStin, og UB kvalitetssikrer at det faktisk kan legges på nett.  UB kontakter deg og spør etter en annen versjon hvis nødvendig.
Egenarkivering er gratis.

Open Access-publisering ("Gull OA")

Du publiserer artikkelen i et tidsskrift som gjør artikkelen fritt tilgjengelig på internett i utgangspunktet.
Det finnes svært mange tidsskrifter som arbeider på denne måten, ca. 10 000 er registrert ultimo august 2014. Det er gratis å publisere i mange av disse tidsskriftene, men mange av de store og viktige tidsskriftene tar seg betalt, du må betale en «Article Processing Charge», APC, varierende fra et par hundre USD, til fem tusen USD.
På visse vilkår kan UiTs publiseringsfond dekke disse kostnadene for deg. Prosessen for å få støtte er enkel og rask.
Bortsett fra Open Access og betaling for å publisere, fungerer disse tidsskriftene på samme måte som de tradisjonelle tidsskriftene du kjenner fra før.

3. Frikjøp av enkeltartikler i abonnementstidsskrift ("Hybrid-publisering")

Mange abonnementstidsskrifter tilbyr deg å frikjøpe din artikkel, og gjøre den fritt tilgjengelig i tidsskriftet. En slik artikkel er i utgangspunktet like fritt tilgjengelig som en artikkel i et gull-OA-tidsskrift. 
De høye kostnadene med denne modellen, og det at vi trolig reelt sett betaler dobbelt for samme tjeneste – abonnement og frikjøp – gjør at fondet ikke støtter slik publisering. Det gjør heller ikke Norges forskningsråd.

 

Egenarkivering – hva gjør jeg?

Det viktigste du gjør, er forarbeidet:

  • Få aksept fra medforfattere for at du kommer til å egenarkivere artikkelen, allerede når dere blir enige om å jobbe sammen om artikkelen (se eksempel på samtykke til egenarkivering)
  • Sørger for å ta vare på/få tak i den siste manuskriptversjonen dere sendte fra dere til tidsskriftet – det er som regel den du får lov å gjøre tilgjengelig i Munin

Dette kan du selvfølgelig også ordne i ettertid, men erfaringsmessig er det mer effektivt å ordne det med én gang. Vi krever ingen dokumentasjon for at det at du egenarkiverer, er avklart med, og i orden for, dine medforfattere.

Når artikkelen er publisert (med én gang!) finner du frem til artikkelen i CRIStin, klikker på knappen «Lever fulltekstdokument», klikker på de relevante feltene som dukker opp, og laster opp fila. Om det dukker opp et filnavn øverst på siden når du klikker på knappen, har trolig en av dine medforfattere allerede gjort jobben, du ser hvem som har lastet opp.

Da er i utgangspunktet din jobb gjort. Men du kan gjerne kikke på informasjon om emneord, fagtilknytning og finansiering og sjekke at dette ser OK ut, ev. korrigere og supplere.

Når artikkelen kommer til Universitetsbiblioteket (UB), sjekker UB hva Sherpa/RoMEO sier om hva tidsskriftet tillater og om den versjonen du har sendt, kan brukes. Kan ikke den, men en annen brukes, tar UB kontakt for å få den. Om tidsskriftet tillater bruk av den publiserte utgaven, vil UB normalt hente den på nett og bruke den i stedet for den manusutgaven du har sendt.

Så legges det på emnekoder, det leses korrektur på informasjonen fra CRIStin og det legges bl.a. på lenke til den publiserte utgaven slik at ev. lesere som finner manuset ditt, men har tilgang til den publiserte utgaven, ledes til den. Deretter, dersom ikke utgiver krever at vi venter noen måneder – da venter UB til fristen er ute – gjøres artikkelen tilgjengelig for hele verden gjennom Munin og det nettverket Munin er en del av.

I Munin kan du følge med på om noen finner artikkelen, på artikkelens hovedside i Munin finner du nede til høyre et menypunkt «Vis statistikk».

 

Gull Open Access – hva gjør jeg?

Et gull OA-tidsskrift som du ønsker å publisere i, må være registrert to steder:

1. NSD - kvalitetssikring

Det må være godkjent på nivå 1 eller 2 i NSDs kanalregister, slik at det teller med når publiseringspoeng skal telles opp og UiT skal få midler. Dette sjekker du hos NSD, https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside

Står det «–» i kolonnen for nivå, betyr det at tidsskriftet har vært vurdert, og (foreløpig) ikke er godkjent som tellende. Om du ikke finner tidsskriftet hos NSD, men har lyst til å publisere i det, kan du melde det inn for vurdering via «Legg inn forslag» i menyen til venstre.

Vær OBS på at det finnes en god del tidsskrifter som påstår seg å ha kvalitetsvurdering, men slurver med dette (eller lar det helt være) og er kun interessert i å få penger fra deg. Å publisere i et slikt tidsskrift kan være negativt for vurderingen av deg som forsker. Du bør derfor ikke publisere i et tidsskrift som ikke har fått nivå 1 eller 2 hos NSD, med mindre dette er et ikke-vitenskapelig tidsskrift som du kjenner, og ønsker å publisere i av formidlingshensyn – f.eks. UiTs eget Ottar. Om du er i tvil, kan du søke råd hos UB.

2. DOAJ – sikring av Open Access

Tidsskriftet må også være registrert i Directory of Open Access Journals, DOAJ. Registrering i denne databasen sikrer at tidsskriftet tilfredsstiller rimelige krav til å være OA. Ett krav er at alle artikler i tidsskriftet skal være OA, hybrid-tidsskrifter (hvor enkeltartikler frikjøpes) vil derfor ikke være å finne i DOAJ.

Hvordan finne et relevant OA-tidsskrift?

I DOAJ kan du søke etter tidsskrift per fagområde, men her ser du ikke om tidsskriftet er tellende hos NSD. Hos NSD vil du kunne se om et tidsskrift er Open Access, når du har søkt det frem (også i NSD kan du søke på fag, men også på nivå).

Vi arbeider for å få NSD og CRIStin til å synliggjøre både OA og egenarkiveringsmuligheter på en bedre og mer effektiv og oversiktlig måte.

UB har laget en oversikt over godkjente OA-tidsskrift på nivå 2 som er relevante for helsevitenskapelig forskning. Er du interessert i en lignende oversikt for ditt fagområde, ta kontakt med UB.

Jeg har funnet et OA-tidsskrift jeg ønsker å publisere i, hva gjør jeg nå?

Om forskningen du har basert artikkelen på er finansiert over UiTs egne midler, eller midler fra Forskningsrådet, sender du en søknad om dekning av eventuelle utgifter til UiTs publiseringsfond.

Skjemaet er enkelt å fylle ut, det sendes direkte fra Word (skal ikke skrives under, skannes etc.) til e-postadressene som er oppgitt øverst i skjemaet. Normalt får du svar samme eller senest neste dag. Ikke vent til du har sendt inn artikkelen med å søke, det er tjenlig at du avklarer om du får penger fra fondet før du bruker dem. Alle får ikke, har vi erfart.

Når du har fått svar fra fondet, sender du artikkelen til tidsskriftet. Følg ev. instrukser du får fra fondet om koder e.l. som skal benyttes ved innsendingen. Blir artikkelen antatt og publisert, skal artikkelen (normalt i publisert utgave) lastes opp i CRIStin for tilgjengeliggjøring også via Munin.

Er forskningen din finansiert av andre – EU, NIH, Wellcome Trust – er fondets utgangspunkt at den som finansierer forskningen også må ta ansvar for å finansiere det siste elementet i forskningsprosessen, publiseringen. Du må derfor først og fremst hente finansiering fra prosjektbudsjettet ditt. Er prosjektet avsluttet, prosjektbudsjettet tomt for penger eller finansiøren din nekter å betale slike utgifter, kan du sende en søknad til publiseringsfondet.

Alle korresponderende forfattere som har en tilknytning til UiT som gjør at artikkelen helt eller delvis blir registrert som tilhørende UiT i CRIStin, kan søke om midler fra publiseringsfondet. Forutsetningen er at UiT av korresponderende forfatter er oppgitt som (en av flere) adresse(r) på artikkelen.

Fondet forholder seg kun til korresponderende forfatter, som må være vår – men dekker utgiften for alle forfattere, om artikkelen tilfredsstiller kravene.

Når artikkelen blir publisert, må du laste den opp til CRIStin for tilgjengeliggjøring også via Munin. Da blir artikkelen mer synlig og mer lest, og du bidrar til å synliggjøre UiTs aktivitet. De som har finansiert forskningen din kan kun se at du har oppfylt deres krav om OA dersom du egenarkiverer via CRIStin.

 

MER OM OPEN ACCESS

Sjekk ut våre videoer om OA-publisering på Vimeo eller les flere relevante artikler og forskningsrapporter i dette Flipboard magasinet om Open Access.

 


 

 

 
Ansvarlig for siden: Jan Erik Frantsvåg
Sist oppdatert: 19.08.2019 10:32

English version of information on Open Access 

Jeg lurer på noe!

Kontakt Universitetsbiblioteket:

tlf 776 44000

oa@ub.uit.no

 

eller ta kontakt med forskningsstøtte ved ditt fakultet

Helsefak

NT-fak

HSL-fak

BFE-fak

Kunstfak

Jurfak

 

Last ned veileder:

OA-publisering ved UiT

UiT Open Access Guide

 

Lyst til å lese mer?

Her finner du en samling artikler og lenker i Flipboard.

View my Flipboard Magazine.