Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Permisjon og forlengelse av studierett for ph.d.-studenter ved Helsefak

Avtaleperiode og studierett

Avtaleperioden er den avtalefestede perioden hvor du har rett på veiledning. Studierett er retten til å være tilknyttet et studieprogram og ta emner ved studieprogrammet uten å måtte betale semesteravgift. Som ph.d.-student har du studierett i to år utover avtaleperioden. Etter avtaleperiodens slutt, og så lenge du har studierett, har du dermed fortsatt rett til å ta ph.d.-emner uten å måtte betale semesteravgift, tilgang til bibliotekfasilitetene ved UiT, samt tilgang til e-post kontoen din og andre IT-systemer ved UiT.

I utgangspunktet er avtaleperioden den perioden du ble tatt opp på. Dersom du får innvilget permisjon fra studiet blir avtaleperioden forlenget tilsvarende permisjonen.

 

Permisjon

Lovfestede permisjoner som f.eks. sykdom og fødsel (jf. ph.d.-forskriften § 13) gir automatisk rett til forlengelse av avtaleperioden. For å få forlengelsen registrert må du levere bekreftelse fra NAV, trygdekontor, sykehus, arbeidsgiver e.l. hvor lengden (og eventuell stillingsprosent i perioden) på permisjonen/sykemeldingen fremgår. Ny sluttdato for avtaleperioden blir registrert ut fra lengden og stillingsprosenten av permisjonstiden. Dokumentasjonen sender du til phd@helsefak.uit.no.

Faglige, sosiale eller personlige grunner for permisjon

Dersom det av andre faglige, sosiale eller personlige grunner er behov for å søke om permisjon, kan dette skjemaet benyttes. Dette skjemaet gjelder for ph.d.-studenter med ekstern finansiering. Dersom du er ansatt som stipendiat ved Helsefak skal ikke dette skjemaet benyttes. Søknad om permisjon sendes da direkte til instituttet der man er ansatt.

Forlengelse av studierett

Dersom du ikke blir ferdig innen studieretten går ut kan du søke om forlenget studierett for et avgrenset tidsrom (jf. ph.d.-forskriften § 12). Du vil få beskjed minst ett semester før studieretten utløper.

Søknaden må inneholde en begrunnelse for forsinkelsen, samt en tidsplan for avslutningen av studiet. Søknaden må være undertegnet av deg og din hovedveileder, instituttleder eller forskningsgruppeleder. Søknadsskjema finner du her.

Studierett er ikke avhengig av ansettelsesforhold. Vi gjør oppmerksom på at forlengelse av studierett ikke gir forlengelse av stipendiatstillingen. For å få forlenget stipendiatperioden, må det søkes instituttet, da dette gjelder ditt ansettelsesforhold og ikke selve studiet.

Søknad om forlengelse av studierett sendes til phd@helsefak.uit.no.
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 17.08.2018 09:57