Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Prosedyrer for oppfølging av universitetets kvalitetssikringssystem ved Helsefak

Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø ligger til grunn for fakultetets prosedyrer. Prosedyrene har til hensikt å fordele arbeid og ansvar mellom fakultetsleddet og instiuttene. Prosedyrene er derimot i kontinuerlig utvikling og forbedring, og av denne grunn vil du se at de med jevne mellomrom oppdateres.

Kapitlene i del 5 i Kvalitetssystemet beskriver konkret ansvar og arbeidsprosesser med forvaltningsoppgaver knyttet til utdanningsvirksomheten. I dette inngår også planlegging og kvalitetssikring av faglig kvalitet i emner og studieprogram. Kapitel 6 i del 5omhandler spesielt ph.d.-utdanningen.

 


Årsstudier, bachelor og mastergrad


Ph.d.-graden og forskerlinja

Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamen og sensur
Sist endret i ForbedringsprosessTO
Prosedyre for opplæringsdelen - opptak til 8000-emner
Sist endret 01.10.12
Prosedyre for lokale opptak
Sist endret 30.03.2015
Prosedyre for opplæringsdelen - opprettelse, endring og nedleggelse av 8000-emner
Sist endret 16.04.12
Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner 
Sist endret 13.05.2015
Prosedyre for opplæringsdelen - årshjul for 8000-emner
Sist endret 16.04.12
Prosedyre for håndtering av fuskesaker
Sist endret 20.04.2015
Prosedyre for studierett, permisjon og avbrudd
Sist endret 16.04.12
Prosedyre for evaluering, tilbakemelding og system for eksterne evalueringer
Sist endret 20.04.2015
Prosedyre for opptak til ph.d.-programmet
Sist endret 02.05.12

Prosedyre for studentutveksling
Sist endret 20.04.2015

Prosedyre for vurdering av utenlandsk utdannelse
Sist endret 16.04.12
Prosedyre for skikkethetsvurderinger (Kortversjon)
Sist endret 14.11.2016
Prosedyre for opplæringsdelen - godkjenning av studiepoeng og opplæringsdel
Sist endret 16.04.12
  Prosedyre for forskerlinjen i medisin
Sist endret 02.05.12
Maler og brukerveiledninger i Felles Studentsystem (kun for påloggede ansatte) Prosedyre for utenlandsopphold og utlysning av utenlandsstipend
Sist endret 16.04.12
Prosedyrer for oppfølging av rekruttering av studenter til Helsefak Prosedyrebeskrivelse for innlevering av avhandling og disputas
Sist endret 11.10.13
 

Prosedyre for vitenskapelig uredelighet
Sist endret 18.06.12

 

Prosedyre for framdriftsrapportering hos ph.d.-studenter
Opprettet: 24.04.14

 

Prosedure for etter- og videreutdanningsemnet HEL-6320
Opprettet: 24.04.14

  Prosedyre for evaluering (kommer)

 

Instiuttenes egne prosedyrer og rutinebeskrivelser:
I tillegg til kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø og fakultetets prosedyrebeskrivelser for utdanningsvirksomheten, kan instituttene utarbeide egne rutinebeskrivelser for sine saksbehandlere. Disse vil isåfall ivareta lokale forhold knyttet til arbeids- og ansvarsfordeling internt ved instituttet. Disse beskrivelsene publiseres ikke på nettsiden, men gjøres tilgjengelig på enhetene.
 
 
 
 Ansvarlig for siden: Verena Woltering
Sist oppdatert: 12.06.2019 13:19

Kontakt:

Årsstudier, bachelor og mastergrad

Dersom du har sprøsmål til rutinebeskrivelsen for årsstudier, bachelor- eller mastergradsstudier kan du kontakte:
Verena Woltering


Ph.d.-graden og forskerlinja

Dersom du har sprøsmål til rutinebeskrivelsen for ph.d.-graden og forskerlinja kan du kontakte:

Monica Karlsen (ph.d.-studiet)
Jøran Indseth (ph.d.-studiet)
Kristin Lagesen (ph.d.-studiet)
Susanne F. How (forskerlinjen)


eller du kan sende e-post til vår felles adresse:
forskningstjenester@helsefak.uit.no