Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Våre tidligere informatikkstudenter

 

May Liss WasmuthNavn: May Liss Hårstad Wasmuth

Stilling: Banksjef for digitale flater, SpareBank 1 Nord-Norge

Utdanning: Sivilingeniør Informatikk

Uteksaminert: 1993

 

May Liss jobber som banksjef for digitale flater ved SpareBank 1 Nord-Norges hovedkontor i Tromsø. Med digitale flater menes all kontakt som skjer mellom banken og kunden på nett, sms eller app'er for smarttelefoner. May Liss har jobbet for HP, UiT, Telenor/Nextra og Norut IT. Kombinasjonen av informatikkutdanningen ved UiT og en MBA fra Santa Clara University i California gir henne en forretningsforståelse for anvendelse av teknologi, noe som hjelper henne i å få omsatt gode idéer til gode prosjekter.

 

1. Hva fikk deg til å velge en utdanning innen informatikk?
På videregående valgte jeg både kjemi, fysikk og matematikk for å holde alle muligheter åpne videre. Jeg visste at jeg ville studere, men ikke helt hva. Jeg ville gjennomføre en litt lengre utdanning, men det var nok litt tilfeldig at jeg så meg ut sivilingeniør. Av de da fire mulige sivilingeniørretningene fremsto informatikk som det mest spennende. Så på tross av at jeg ikke hadde noen som helst databakgrunn startet jeg derfor på sivilingeniør i informatikk. Jeg hadde ingen større plan med hva jeg skulle bli eller jobbe med, men det tiltalte meg at sivilingeniør fremsto som mer praktisk rettet enn det å ta et hovedfag.

   

2. Hva synes du var mest spennende og mest utfordrende med utdanningen?
I og med at informatikk var relativt nytt som fagområde følte vi at vi var med på utviklingen. Etter hvert som man kom litt inn i stoffet og fikk gravd seg litt ned i detaljene følte jeg at ting ble mer og mer interessant. Jeg satt pris på at fagplanen i stor grad var satt opp for hele studieløpet. Jeg skulle ønske utvalget av valgfag var noe større, men i de dager var som sagt ikke fagmiljøet så stort enda.

3. Hvordan var det å ta sivilingeniørutdanning i Tromsø?
Jeg stortrivdes ved UiT. Det at vi faktisk var en klasse som skulle gå et helt studieløp sammen gjorde at man veldig fort ble inkludert i et godt miljø. Kullene over oss tok veldig godt vare på oss, og særlig en av fadderene tok ekstra godt vare på meg, han som i dag er ektemannen min.

Som en del av studiene hadde jeg praksis hos Fearnly Data. Der ble jeg satt til å programmere, noe som var svært nyttig for meg i den forstand at jeg oppdaget at det var andre aspekter ved IT-bransjen som opptok meg mer enn programmering. Hovedoppgaven skrev jeg gjennom Telenor i Tromsø. Jeg hadde da kontor hos de og fikk være med i deres gruppe for forskning og utvikling, noe som var veldig nyttig for å få et innblikk i hvordan det faktisk var å jobbe.

4. Tok du noe av utdanningen ved andre universitet enn UiT?
Jeg tok hele sivilingeniørutdanningen ved UiT. Men noen år etter dette tok jeg en MBA (Master of Business and Administration) ved Santa Clara University i California. Det å ta utdanning også ved utenlandske universitet tror jeg er svært nyttig for å være attraktiv på arbeidsmarkedet. Jeg hadde i alle fall stort utbytte av å oppleve en annen kultur og andre arbeidsmetoder.

5. Hvordan var overgangen fra studier til jobb?
Jeg syns overgangen fra utdanning til jobb gikk veldig greit. Det er alltid nye ting å sette seg inn i hos en arbeidsgiver, både når det gjelder arbeidsoppgaver og praktiske ting. Sivilingeniørutdanningen ga et godt fundament for arbeidslivet, og utdanningen var veldig relevant for mine arbeidsoppgaver.

6. Hvilken stilling har du nå og hva består jobben din av?
Jeg er banksjef for digitale flater i SpareBank 1 Nord-Norge (SNN). Med digitale flater menes kundekontakt som ikke skjer direkte med rådgivere, men på nett, sms-bank, mobilbank etc. Vi i SNN må hele tiden tilpasse oss kundenes endrede behov. Min jobb handler blant annet om å melde inn krav, være med å påvirke, og få introdusert nye løsninger som utvikles sentralt i SpareBank 1 alliansen. Det kan noen ganger være utfordrende å få folk med forskjellig bakgrunn til å snakke godt sammen og få felles forståelse for det som skal løses. Med min bakgrunn innen både teknologi og forretningforståelse føler jeg at jeg kan være et godt bindeledd i slike situasjoner.

7. Hva er mest spennende med jobben din?
Det mest spennende er å få være med på påvirke utviklingen til hele banken og avgjøre hvilke tjenester som banken skal tilby kundene sine fremover. Jeg liker at man får gjort noe, at ting faktisk blir noe av, og ikke bare er en vitenskaplig idé. Det å planlegge og sette ut i livet hvordan banken kan oppfylle kundenes stadig skiftende behov er både utfordrende og spennende.

8. I forhold til den stillingen du har nå, hva føler du at du har mest nytte av fra utdanningen?
Finansbransjen har ofte komplekse systemløsninger. Informatikkutdanningen min hjelper meg å se sammenhengene i disse komplekse systemene og dermed forstå bedre hvorfor selv små endringer (f.eks. en ny funksjon i nettbanken) kan være komplisert å gjennomføre. Kombinasjonen utdanning inne «business» og informatikk gjør det lettere for meg å forstå at nye prosjekter må ikke bare være spennende/nyttige, men de må også på ulike måter gi en merverdi for banken. Jeg føler også at denne kombinasjonen gjør det lettere for meg å tenke fremover slik at vi kan være tidlig ute med å ta til oss nye behov hos kundene på den teknologiske siden.

9. Hvilke fremtidige mål har du jobbmessig?
SNN er en såpass stor bedrift at utviklingsmuligheten er svært gode. Jeg har fått vært leder for 60 ansatte i et vikariat, noe som var svært lærerikt, og som gjorde det klart for meg at jeg nok passer bedre i en mer faglig stilling hvor jeg kan bedrive utvikling mer enn å ha et stort personalansvar. Som generelt mål ønsker jeg å trives på jobb og føle at jeg har tro på og liker det jeg jobber med.

10. Har du noen råd til ungdom som skal velge utdanning?
Velg noe man har lyst til å holde på med, noe som vekker entusiasme og interesse i deg. Ellers bør man holde alle muligheter åpne, man vet aldri hvor man ender opp til slutt. Dersom det er mulig er det flott å ta deler av utdanningen i utlandet. Arbeidsgivere ser som regel svært positivt på at man har vært i utlandet og fått innblikk i andre kulturer og måter å jobbe på. Det å velge en kombinasjon av litt ulike fag kan gi større muligheter når man skal søke jobb.

11. Når du ikke jobber, hva liker du å fylle dagene med?
Med mann og barn og mye reising i jobben blir det ikke tid til så mye annet, men å kose seg med god mat og god vin liker jeg veldig godt. Tromsø er en flott småby med storbyfølelse.
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 28.10.2019 09:57