Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Valgemner og spesialisering

Emnene i tabellen nedenfor er godkjent som realfaglige valgfag på 5-årig master/Sivilingeniør. Som spesialisering i informatikk kan du velge informatikkoder på 3000-nivå.

Godkjente realfaglige valgemner(se også anbefalte ikke-realfaglige valgfag)

Realfaglige valgemner
Semester Studiepoeng
INF-3320 Middleware Vår 10
INF-3910-1 Computer Science Seminar: UICC and NFC programming Vår 2013 10
INF-3910-2 Computer Science Seminar: Green Computing Vår 2018 10
INF-3910-3 Computer Science Seminar: IoT services with LoRaWAN network and compatible embedded devices and sensors Vår 2018 10
INF-3910-4 Computer Science Seminar: Advanced mHealth systems and applications Høst 2018 10
INF-3982 Capstone Project in Computer Science Høst/Vår 10
INF-3983 Capstone Project in Computer Science Høst/Vår 20
INF-3992 Individual Special Curriculum - Master's Degree Høst/Vår 5
INF-3993 Individual Special Curriculum - Master's Degree Høst/Vår 10
INF-3994 Individual Special Curriculum - Master's Degree Høst/Vår 15
INF-3995 Individual Special Curriculum - Master's Degree Høst/Vår 20
FYS-0001 Brukerkurs i fysikk Høst 10
FYS-0100 Generell fysikk Høst 10
FYS-1001 Mekanikk Høst 10
FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk Høst 10
FYS-1006 Innføring i signaler og sensorer Vår 10
FYS-2006 Signal processing Høst 10
FYS-2010 Digital image processing Vår 10
FYS-2021 Machine learning Høst 10
FYS-3012 Pattern recognition Vår 10
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Høst 10
KJE-1002 Organisk Kjemi Vår 10
KJE-2004 Bioinformatics - An introduction Høst 10
MAT-1002 Kalkulus 2 Vår 10
MAT-1003 Kalkulus 3 Høst 10

MAT-1004 Lineær algebra

Vår 10
MAT-1300 Tallteori Vår 10
MAT-1301 Innføring i datasikkerhet Høst 10
MAT-2201 Numerical Methods Høst 10
MAT-2300 Algebra 1 Vår 10
MAT-3300 Algebra 2 Høst/Vår 10
STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Vår 10
STA-2001 Stokastiske prosesser Høst 10
STA-2004 Statistiske metoder Vår 10
STA-3300 Applied Statistics 2 Høst 10Ansvarlig for siden: Jan Fuglesteg
Sist oppdatert: 06.08.2018 20:57