Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ramfjordmoen forskningsstasjon

Instrumentene på Universitetets stasjon på Ramfjordmoen undersøker og overvåker jordas atmosfære.

Fra_Ionosondemasta_okt_2010Tekst.JPG

Stasjonen sett fra toppen av den 60m høye antennemasta til Universitetets ionosonde.   Foto Bjørnar Hansen. 

Instrumentene på Universitetets stasjon på Ramfjordmoen undersøker og overvåker jordas atmosfære (Instrumentkart). Det er en samling avanserte instrumenter med EISCAT-radarene som det mest iøynefallende. Tilsammen gjør de Ramfjordmoen til en av verdens viktige baser for atmosfæreforskning. Med Ramfjordmoen forskningsstasjon viderefører Universitetet den hundreårige tradisjonen som Tromsø har med utforskning av nordlyset og de høyeste lagene i jordas atmosfære.

Med unntak av EISCATs anlegg og MORRO driftes instrumenten Ramfjordmoen Forskningsstasjon av Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO). I tillegg til å ha egne instrumenter på Ramfjordmoen er TGO vertsskap for andre institusjoner som ønsker å gjøre atmosfæriske målinger hefra. TGOs ionosonde (kortbølgeradar) bidrar til forlengelsen av en måleserie som er snart 100 år gammel og målingene brukes blant annet i forbindelse med klimaforskning. 

Bygninger og eiendom forvaltes av Avdeling for bygg og eiendom (ABE). Avdeling er også ansvarlig for kontakt med utleier av grunn og med offentlige myndigheter ang. reguleringsplaner etc.
Ansvarlig for siden: Vibeke Os
Sist oppdatert: 10.06.2015 14:45

Kontaktinfo instrumenter:

Chris Hall, TGO

Kontaktinfo bygninger/eiendom:

Øistein Hanssen , ABE
Avd for bygg og eiendom

Postadresse:
Ramfjordmoen
9027 Ramfjordbotn
Norge