Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Prosjekter ved bioimaging - IMB

Bioimaging-plattformen skal være en ressurs for brukerne. Her er noen eksempler på forskningsprosjekter der plattformen er en viktig bidragsyter.

Ved molekylær kreftforskningsgruppe studeres autofagi, cellesignallering og regulering av transkripsjon i forbindelse med kreft. I samarbeid med Bioimaging-plattformen er det utviklet et cellesystem for autofagi-målinger ved blant annet flowcytometri og konfokalmikroskopi. Proteinet p62/SQSTM1 brytes ned ved autofagi og fungerer i fusjon med GFP som et "autofagometer" til bruk i blant annet screening-forsøk (se figur).


Prosjekt 2 - Tor Stuge (flow/sortering)

Prosjekt 3 - Christine Rinaldo (mikroskopi)

Prosjekt 4 - Steingrim/Plantebiologi (mikroskopi)

Prosjekt 5 - Lytix (levende celler-mikroskopi)

Prosjekt 6 - Biofilm

Dersom du publiserer eller presenterer data som er produsert ved plattformen ber vi om at dette nevnes på relevant sted. Bruk f.eks. følgende tekst:

Confocal microscopy was performed at the University of Tromsø Bioimaging Core Facility.

Vi ber óg om å bli informert ved publisering slik at listen nedenfor kan holdes oppdatert.

Publikasjoner der bioimaging-plattformen har vært involvert:

Larsen KB et al. A reporter cell system to monitor autophagy based on p62/SQSTM1.
Autophagy. 2010 28(6):[Epub ahead of print]
Lauksund et al. Atlantic salmon IPS-1 mediates induction of IFNa1 and activation of NF-κB and localizes to mitochondria.
Dev Comp Immunol. 2009 33(11):1196-204.
Kirkin et al. A role for NBR1 in autophagosomal degradation of ubiquitinated substrates.
Mol Cell. 2009 33(4):505-16.
Bjørkøy et al. Monitoring autophagic degradation of p62/SQSTM1.
Methods Enzymol. 2009 452:181-97.
Flemming et al. High in vitro antimicrobial activity of synthetic antimicrobial peptidomimetics against staphylococcal biofilms.
J Antimicrob Chemother. 2009 63(1):136-45.
Fredheim et al. Biofilm formation by Staphylococcus haemolyticus.
J Clin Microbiol. 2009 47(4):1172-80.
Gosert et al. Polyomavirus BK with rearranged noncoding control region emerge in vivo in renal transplant patients and increase viral replication and cytopathology.
J Exp Med.
2008 205(4):841-52.
Pankiv et al. p62/SQSTM1 binds directly to Atg8/LC3 to facilitate degradation of ubiquitinated protein aggregates by autophagy.
J Biol Chem.
2007 282(33):24131-45.
Sjøttem et al. The ePHD protein SPBP interacts with TopBP1 and together they co-operate to stimulate Ets1-mediated transcription.
Nucleic Acids Res.
2007 35(19):6648-62.
Bruun et al. The third helix of the homeodomain of paired class homeodomain proteins acts as a recognition helix both for DNA and protein interactions.
Nucleic Acids Res.
2005 33(8):2661-75.
Bjørkøy et al. p62/SQSTM1 forms protein aggregates degraded by autophagy and has a protective effect on huntingtin-induced cell death.
J Cell Biol.
2005 171(4):603-14.
Lamark et al. Interaction codes within the family of mammalian Phox and Bem1p domain-containing proteins.
J Biol Chem.
2003 278(36):34568-81.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 13.05.2016 09:19

Kontaktinformasjon


Kenneth Bowitz Larsen
Konfokalmikroskopi
L8.143
Tlf 77 64 53 20

Roy André Lyså
Flowcytometri/cellesortering
L8.143
Tlf 77 64 69 88