Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Førstelektorutvalget ved UiT Norges arktiske universitet

Førstelektorprogrammet ledes av et førstelektorutvalg bestående av én vitenskapelig ansatt fra hvert fakultet og én representant blant deltakerne på programmet. Arbeidet med å utvikle førstelektorprogrammet skal bidra til at karriereveien førstelektor/dosent blir et godt alternativ for ansatte ved UiT.

Førstelektorutvalget 2018-2020:

 • førstelektor Bjarne Isaksen, Kunstfak (leder)
 • førstelektor Kristine Helen Korsnes, Jurfak (nestleder)
 • førstelektor Lars Aage Rotvold, HSL-fak
 • førstelektor Kristen Albert Ellingsen, BFE-fak
 • professor Børre Bang, IVT-fak
 • professor Gunnar Hartvigsen, NT-fak
 • professor Tove Irene Dahl, Helsefak
 • universitetslektor Line Husjord, deltakerrepresentant
 • seniorrådgiver Gølin I. Larsen, sekretær

 

Førstelektorutvalget 2014-2017:

 • førstelektor Bjarne Isaksen, Kunstfak (leder)
 • førstelektor Aina Aune Kane, IRS-fak (nestleder)
 • professor Gunnar Hartvigsen, NT-fak
 • professor Marie-Theres Federhofer HSL-fak
 • professor Tove Irene Dahl, Helsefak
 • førstelektor Kristen Albert Ellingsen, BFE-fak
 • professor Lena Bendiksen, Jurfak
 • professor Per-Ole Nyman, IVT-fak
 • professor Bjørn-Eirik Johnsen, Vernepleie
 • universitetslektor Kirsten Sivertsen Worum, deltakerrepresentant 2014-2016
 • universitetslektor Ann-Mari Andersen, deltakerrepresentant 2017 
 • rådgiver Gølin I. Larsen, sekretær

 

Førstelektorutvalget 2009-2013

 • professor Hans-Kristian Hernes, HSL-fak (leder fra 1. juni 2011)
 • førstelektor Liv Berit Knudtsen, Helsefak fram til 31. mai 2011 (leder)
 • førstelektor Rita Jentoft, Helsefak fra 1. juni 2011
 • førsteamanuensis Gunnar Eriksen, Jurfak
 • professor Gunnar Hartvigsen, NT-fak
 • førstelektor/ dosent Bernt Arne Bertheussen, BFE-fak
 • dosent Niels Eskild Johansen, Kunstfak
 • universitetslektor Beate Ytreberg, deltakerrepresentant fra 2012
 • rådgiver Gølin I. Larsen/ rådgiver Mayvi B. Johansen, sekretærAnsvarlig for siden: Gølin Irene Larsen
Sist oppdatert: 23.04.2019 10:14