Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Museers Viten - Museumsviten (MusVit), Museologisk forskningssatsning ved universitetsmuseene

For at universitetsmuseene skal kunne utnytte og utvikle seg i rollen som unike, selvstendige og kraftfulle kunnskaps- og formidlingsinstitusjoner er det avgjørende at universitetsmuseene utvikler en dypere forståelse for sin egen skiftende rolle som lærdomsinstitusjon, for de mekanismer som styrer utviklingen av de vitenskapelige samlingene og for det kommunikative samspillet mellom publikum og forskersamfunn.

Fotografiet er tatt under første workshop i Tromsø i mai 2010. Foto: Tomasz A. Wacko/TMU
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MusVit er en nasjonal satsning med formål å lage arenaer og nettverk for å samle dagens museologiske forskningskompetanse ved alle universitetsmuseer og andre relevante miljøer, særlig universitetsmiljø der det undervises i museologi. Prosjektet er et samarbeid mellom Tromsø Museum - Universitetsmuseet og NTNU Vitenskapsmuseet, og det støttes av Forskningsrådet. Nettverket har fått tilskudd i to omganger, først i perioden 2010-2012, og deretter i perioden 2012-2014. Ut over Tromsø Museum og Vitenskapsmuseet er Bergen Museum, Universitetet i Bergen, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger og Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo deltagende i nettverket

Call for Papers: International Conference, Workshops and Ph.D. course in Museology.
EXPLORING MUSEUM EXPERTISE

Nettverkets formål og organisering

Formålet med nettverket er å utforske og utvikle museumsfaget, både teoretisk og praktisk. Nettverksmøtene organiseres som worksop med ulike tema, og de involverte universitetsmuseene rullerer på å avvikle workshopene. Tema som har vært behanldet er forskningskommunikasjon, formidling av vitenskapelige samlinger, museal ekspertise, materialitet og materialisering og dialogbasert formidling. Workshopene fungerer som tverrinstitusjonelle arenaer for å generere forskernettverk der refleksjon og faglig utvikling er de kortsiktige mål. 

Nettverkets målsettinger

På lengre sikt er målsettingen til nettverket å generere doktorgradskurs og forskningsprosjekter i form av søknader til forskningsrådet som inkluderer stipendiater, post doktorer og øvrige forskerprosjekter. Publisering på feltet museologi er også et langsiktig mål. Resultatet av nettverkets første fase (2010-2012) er boken Museologi på norsk: universitetsmuseenes gjøren redigert av Anita Maurstad og Marit Anne Hauan. Boken kommer på Akademika forlag høsten 2012. Se http://www.akademikaforlag.no/node/1785. Det planlegges samtidig en internasjonal konferanse som skal avholdes høsten 2013.

 

Musvit Trondheim
Fotografiet er tatt under omvisning på Vitenskapsmuseet i Trondheim under nettverkets andre samling i oktober 2010. Foto: Hanne Hammer Stien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I august 2011 ble nettverkssamlingen arrangert ved Bergen Museum, Universitetet i Bergen. Foto: Rossella Ragazzi

 

Deltakere i nettverket fom. våren 2012 er: Anita Maurstad (TMU), Marit Anne Hauan (TMU), Rossella Ragazzi (TMU), Mariann Mathisen (TMU), Hanne Hammer Stien (TMU), Axel Christophersen (VM), Morten Steffensen (VM), Guro Jørgensen (VM), Lars Stenvik (VM), Torkild Bakken (VM), Arnfinn Stendahl Rokne (VM), Terje Barttli (VM), Frode Storås (BM), Kari K Kristoffersen (BM), Eli Kristine Hausken (BM), Terje Lislevand (BM), Grete Lillehammer (AMS), Marianne Nitter (AMS), Kristine Orestad Sørgaard (AMS), Anne Kari Skår (AMS), Ingvild Solberg Andreassen (KHM), Martin Hager-Saltnes (KHM), Petter Bjerregård (KHM).

Faglige ressurspersoner tilknyttet nettverket: Brita Brenna (Universitetet i Oslo), Hans Dam Christensen (Det informasjonsvidenskabelige Akademi, København) og Hans-Jakob Ågotnes (Universitetet i Bergen)

 
Ansvarlig for siden: Rossella Ragazzi
Sist oppdatert: 18.04.2013 11:33