Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tilsettingsrådet ved Det helsevitenskapelige fakultet

Tilsettingsrådet ved Det helsevitenskapelige fakultet innehar den formelle myndighet til å tilsette personer i teknisk og administrative stillinger ved fakultetet. Tilsettingsrådet ledes av fakultetsdirektøren.

Faste medlemmer og personlig vara (oppnevnt av dekan, ePhorte 17/2598-1) for perioden 01.08.17 - 31.07.19.

Medlemmer og personlig vara

Kjetil Kvalsvik, fakultetsdirektør

 Trond Nylund, assisterende fakultetsdirektør

Kirsten P. Amundsen, arb.giverrep.

 Morten Boland Jørgensen

Trine Glad,  arb.giverrep.

 Anne Fismen

Hilde Henriksen, tjenestemannsrep.

Kyrre Soleng

Lena Bogstrand, tjenestemannsrep.

Frode Nilsen 

 

Valgregler og forretningsorden

Valgreglene for medlemmer av Tilsettingsrådet er angitt i

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger ved UiT.

Forretningsorden for Tilsettingsrådet er angitt i

Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) for kollegiale organer ved UiT.