Velkommen til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nettstudier ved HSL-fakultetet 2018

Nettbaserte førstesemesterstudier (30 stp) søknadsfrist 1. juni

Studium Søkerkode
Historie - nettbasert førstesemesterstudium 5322
Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium 5327
Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium 5329
Sosiologi - nettbasert førstesemesterstudium 5320
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium 5328
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium 5321

 Filosofi nettbasert førstesemesterstudium

Dette er enhet på 30 stp som består av emnene: FIL-0702 Exsamen philosophicum, nettbasert 10 stpEXF-0712 Exsamen facultatum HSL nettbasert 10 stp og FIL-1020 Innføringsemne i filosofi - livsfilosofi 10 stp.

 

Nettbaserte enkeltemner 

Emnenavn og emnekode Søkerkode
Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert (SVF-1051) 9199
Examen philosophicum, nettbasert (FIL-0702) 5199
Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert (EXF-0712) 5199
Kunsten å se: nettbasert innføringsemne i kunstvitenskap (KVI-0100) 5199
Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til. Nettvariant (HIS-1050) 5199
Kultur, fritid og frivillig arbeid (SOS-1012) 5199
Frivillig arbeid (SOS-1030) (30 stp) 5119
Plan, kultur og næring (SPL-1001) 9199
Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV-1011) 5199
Digitale medier nettbasert (MDV-1012) 9199
 Politisk analyse (STV-1000) 9199
Reformasjonen i et historisk og religionsvitenskapelig perspektiv (HIS-1031) 5199
Pedagogisk filosofi (PED-1005N) 5199

 

Samlingsbaserte emner pedagogikk

Studium Søkerkode
Lærevansker i individ- og systemperspektiv (PED-1012) 9199
Relasjonsvansker og psykososial problemadferd (PED-1014) 9199

Samlingsbaserte emner språk

Studium Søkerkode
Fakta og fiksjon - å studere ideologiske og polemiske tekster (FIN-3112) 9371
Flerspråklighet (HIF-2012) 9199
Flerspråklighet (NOR-2024) 9199
Grunnkurs i kvensk (KVE-0100) 5199
Innføringskurs i finsk språk (FIN-0100) 5199
Latinamerikansk litteratur: romaner (SPA-3111) 9371
Moderne samisk lyrikk (SAM-3117) 9371
Samiske dialekter (SAM-1011) 9199
Samisk kulturlandskap (SVF-6001) Samling og nettbasert
Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk dikting (SAM-1112) 9199
Samisk språkvitenskap - teori og metode (SAM-3010) 9371

Sosiolingvistikk (NOR-3032)

9371

Spansk sosiolingvistikk og dialektologi (SPA-3011)

9371

Masteremner pedagogikk

Studium
Ledelse i utdannignsinstitusjoner 2 (LPU-3011)
Aksjonsforskning 2 (LPU-3021)
Sosio- og emosjonelle vansker (PED-3022)
Medtode og vitenskapateori (PED-3055)
Barn og unge med læringsutfordringer (PED-3030)
Inkludering og tilpasset opplæring (PED-3031)
Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid (PED-3032)
Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblematikk (PED-3034)

https://uit.no/hsl/nettstudier 

 https://uit.no/utdanning/nettstudier

Skip to main content