Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nettstudier ved HSL-fakultetet 2019

Nettbaserte førstesemesterstudier (30 stp) søknadsfrist 1. juni

Studium Søkerkode
Historie - nettbasert førstesemesterstudium 5322
Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium 5327
Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium 5329
Sosiologi - nettbasert førstesemesterstudium 5320
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium 5328
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium 5321

 

Nettbaserte enkeltemner 

Emnenavn og emnekode Søkerkode
Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert (SVF-1051) 9199
Examen philosophicum, nettbasert (FIL-0702) 5199
Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert (EXF-0712) 5199
Kunsten å se: nettbasert innføringsemne i kunstvitenskap (KVI-0100) 5199
Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til. Nettvariant (HIS-1050) 5199
Kultur, fritid og frivillig arbeid (SOS-1012) 5199
Frivillig arbeid (SOS-1030) (30 stp) 5119
Plan, kultur og næring (SPL-1001)  9199
Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV-1011) 5199
 Politisk analyse (STV-1000) 9199

 

Samlingsbaserte emner pedagogikk

Studium Søkerkode
Lærevansker i individ- og systemperspektiv (PED-1012) 9199
Vansker knyttet til språk, skriftspråk og matematikk - PED-2013 9199

Samlingsbaserte emner språk

(denne er under oppdatering merknad lagt inn 2. april 2019)

Studium Søkerkode
Flerspråklighet (HIF-2012) 9199
Flerspråklighet (NOR-2024) 9199
Latinamerikansk litteratur: romaner (SPA-3111) 9371
Samisk kulturlandskap (SVF-6001) Samling og nettbasert EVU-web

Masteremner pedagogikk

Studium
Sosio- og emosjonelle vansker (PED-3022)
Medtode og vitenskapateori (PED-3055)
Barn og unge med læringsutfordringer (PED-3030)
Inkludering og tilpasset opplæring (PED-3031)
Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid (PED-3032)
Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblematikk (PED-3034)

https://uit.no/utdanning/videreutdanning

https://uit.no/hsl/nettstudier 

 https://uit.no/utdanning/nettstudier