Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Programstyrene

Fakultetsstyret har opprettet programstyrer for å ivareta styring og ledelse av BFEs utdanningsprogram. Instituttlederne utpeker leder og medlemmer fra de vitenskapelige ansatte, studentene velger sine representanter. Studentene velges for ett studieår av gangen, og de kan reoppnevnes.

Handelshøgskolen:

Handelshøgskolen har ett programstyre for sine bachelor- og mastergradsutdanninger, og ett for etter- og videreutdanningsvirksomheten. 

Programstyret for bachelor- og mastergrad

Kåre Skallerud (Leder), Nina Prebensen, Espen Sirnes, Elsa Solstad, Tine Degerstrøm, Egil Rasmussen, Knut Ravlo. 

Vegard Fagerhaug (student) og Robert Li (student)

Sekretær Tor Alvin Strand.

Programstyret for EVU

Bård Borch Michalsen (leder), Baard Herman Borge, Finn Steinar Heimly, Egil Rasmussen. Studentdemokratiet utpeker studentrepresentantene.

Referatene fra HHTs programstyre finner du her.

Institutt for arktisk og marin biologi:

Bachelor i biologi, klima og miljø, Bachelor i miljøledelse og forurensingsbiologi, og Master in Biology:

Leder: Geir Rudolfsen
Faste vitenskapelig ansatte: Monica Sundset, Camilla Svensen (forskningstermin h18), Jasmine Nahrgang, Ines Heiland (forskningstermin, John Beck Jensen h18), Lennart Nilsen
Studenter: (master - ny kommer), og Elin Karin Plathe (bachelor)
Sekretær: Camilla Andreassen

Referatene fra AMBs programstyre finner du her.

Norges fiskerihøgskole:

Bachelor og master i Fiskeri- og havbruksvitenskap og Master in International Fisheries Management:

Leder: Terje Martinussen
Faste vitenskapelige: Ragnar Olsen, Torstein Pedersen, Margrethe Aanesen og Jorge Santos.
Varamedlemmer: Karl-Eirik Eilertsen (Olsen) Inger-Britt Falk-Petersen (Pedersen), Eivind Hestvik Brækkan (Aanesen).  
Studenter: Ingeborg Sætra (master FHV), vara: Eskil Olaussen, og Natja Røine Østebø (bachelor FHV), vara: Eli Birgithe Jenssen.

Sekretær: Ane M Hektoen

Bachelor i bioteknologi og master i marin bioteknologi og integrert mastergradsprogram i akvamedisin (fiskehelse):

Leder: Terje Martinussen
Faste vitenskapelige: Klara Stensvåg (vara Bjarne Landfald), Jorunn Jørgensen (vara kommer), Helge K. Johnsen (vara Knut Sivertsen). 
Studentrepresentanter: Mikael Fjeld Wold (vara Kristian Gillebo) og Karen Emilie Engen (vara Amalie Celise Aanesen Skogvold).
Sekretær: Trine Holm Larsen

Referatene fra NFHs programstyrer finner du her.

 
Ansvarlig for siden: Morten Sætran
Sist oppdatert: 27.09.2019 14:33