Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Samfunnsviterne

Samfunnsviternes er en arbeidstakerorganisasjon for deg som har hovedfag/master innen en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.

Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremme deres økonomiske og faglige interesser. Organisasjonen er landsdekkende og partipolitisk uavhengig.

Samfunnsviterne er tilsluttet Akademikerne
- hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

Hvem kan bli medlem?

Samfunnsviterne tilbyr medlemskap for yrkesaktive, studenter, pensjonister og medlemmer som er arbeidssøkende eller i permisjon.

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og tilsluttet Akademikerne. 
Ved UiT har vi medlemmer fordelt på både teknisk/administrative og vitenskapelige stillinger.

Tillitsvalgte ved UiT

Hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne/hovedtillitsvalgt for Akademikerne:
Øyvind Hjuring Mikalsen

E-post: oyvind.h.mikalsen@uit.no Telefonnr  77649258

Plasstillitsvalgt HSL-fakultetet:

Kristian Osnes Aambø

E-post: kristian.o.aambo@uit.no

Plasstillitsvalgt Administrasjonen, Avdeling for utdanning:

Øyvind Hjuring Mikalsen

E-post: oyvind.h.mikalsen@uit.no

Øvrige tillitsvalgte for Akademikerne se 

http://site.uit.no/akademikerne/tillitsvalgte/

Lokallaget Samfunnsviterne UiT er del av Akademikerne UIT Norges arktiske universitet
og fylkesavdelingen for Samfunnsviterne i Troms