Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Retningslinjer for utvelgelse av sensorer og sammensetning av sensorkorps

Fastsatt av Studieutvalget 13.06.07 (SU 36-07) og 06.11.07 (SU 74-07).  Endret i sak 28.10.14  (SU 61-14), 20.02.2019 (SU 8/19). 

Vilkår for sensorer ved 1. - 4. avdeling

Tilsatte eller engasjerte i vitenskapelige stillinger ved Det juridiske fakultet er alle kvalifiserte.

Eksterne jurister må ha overvekt av karakteren B.

Vilkår for sensorer ved 5. avdeling (valgfri del)

Tilsatte eller engasjerte i vitenskapelige stillinger ved Det juridiske fakultet er alle kvalifiserte.

Eksterne jurister må enten ha overvekt av karakteren B, eller overvekt av karakteren C og solid erfaring innen det aktuelle fagfeltet.

Vilkår for alle sensorer

Ingen kan være sensor før minimum 2 år etter fullført grad. Dersom særlige grunner tilsier det, kan 1 år godtas.  Karantenetiden gjelder ikke for 1. og 2. avdeling.

 Sammensetning av sensorkorpset

  • Det skal så langt det er mulig være et fast sensorutvalg på hver avdeling
  • Eksterne sensorer skal utgjøre halvparten av hvert sensorutvalg
  • Sensorutvalgene skal være sammensatt med en overvekt av erfarne sensorer.
  • Begge kjønn skal være tilnærmet likt representert

 

 
Ansvarlig for siden: Kristin Johanne Bye
Sist oppdatert: 21.02.2019 09:44