Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Overgang fra andre studiesteder

Overgangsregler mellom landets øvrige juridiske læresteder og Det juridiske fakultet ved UiT - Norges arktiske universitet.

KLIKK HER for informasjon om søking og opptak.

 

NB! For studiestart/overgang til UiT med oppstart høsten 2019, gjelder følgende:


Masterstudiet i rettsvitenskap er fullt. Det er derfor ikke mulig å søke overgang fra andre studiesteder for å starte direkte på 2.-5. avdeling.

Du må derfor søke opptak til 1. avdeling via Samordna opptak 15. april og heretter søke fakultetet om innpass av beståtte emner. Ved innvilget søknad settes du i permisjon til det kullet du fikk opptak til har kommet til den avdelingen du ønsker å starte på ved UiT.


Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, kontakt oss:

 

mail: jus-info@support.uit.no

tlf: +47 77 64 41 97

 

De som ønsker å få godskrevet emner eller innvilges fritak for deler av utdanningen må søke Det juridiske fakultet om innpass etter at de har fått opptak på 1. avdeling.

 

Søknad om innpass må inneholde følgende dokumentasjon:

-          Vitnemål eller karakterutskrift som bekrefter oppnådd grad eller emner

-          Studieplan eller emnebeskrivelse for studiet/emnet det søkes innpass om. Disse må være fra det studieåret eksamen i emnet ble tatt

-          Pensumoversikt fra det studieåret eksamen i emnet ble tatt

 

Tidligere har følgende blitt innpasset:

 

Første og andre avdeling fra UiO og UiB gir fritak for første og andre avdeling ved UiT.

Første eller andre avdeling alene gir ingen fritak ved UiT.

Tredje avdeling fra UiO gir fritak for tilsvarende ved UiT.

Fjerde avdeling fra UiO gir fritak for tilsvarende ved UiT.

Tredje avdeling og fjerdeavdeling fra UiB gir fritak for tilsvarende ved UiT.

Tredje eller fjerde avdeling alene fra UiB gir ingen fritak ved UiT.

(Vedtatt av fakultetsstyret ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø i sak 47-05)

Bachelorgrad fra Høyskolen i Lillehammer (HIL) gir fritak for første og andre avdeling ved UIT.

Første og/eller andre avdeling alene fra HIL gir ingen fritak ved UIT.

(Vedtatt av Studieutvalget ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø sak 31-11 og 33-12)

Første avdeling fra Høgskolen i Molde (Folkeuniversitetet i Midt-Norge) gir fritak for første avdeling ved UiT.

Andre avdeling fra Høgskolen i Molde (Folkeuniversitetet i Midt-Norge) gir fritak for andre avdeling ved UiT.

Tredje avdeling fra Høgskolen i Molde (Folkeuniversitetet i Midt-Norge) gir fritak for tredje avdeling ved UiT.

(Vedtatt av Studieutvalget ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø sak 32-12, 32-13 og 46-17)

Bachelorgrad fra Høyskolen i Buskerud (HiBu) (Nå Universitetet i Sør-Øst Norge) gir fritak for første, andre og tredje avdeling ved UIT.

Første og/eller andre avdeling alene fra HiBu gir ingen fritak ved UIT.

(Vedtatt av Studieutvalget ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø sak 44-13)

Fullført bachelorgrad ved Universitetet i Agder gir fritak for første og andre avdeling ved UIT, forutsatt at studieplanens alternativ 2 er fulgt og studentene har gjennomført fagene tingsrett, juridisk metode II og arv- og familierett.

Første og/eller andre året alene gir ingen fritak.

(Vedtatt av Studieutvalget ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø sak 13-14)

 

 
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 28.11.2019 10:46