Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fagsida for arkeologi

Når kom de første menneskene til landet? Hvordan har klimaforandringer og naturmiljø påvirket folk? Hvordan finner vi ut hvor gamle ting er? Hva betyr helleristninger egentlig?

Arkeologer på utgraving

Som arkeolog kan du undersøke materielle spor etter både fortidige og moderne samfunn, og du kan finne ut  for eksempel hva gjenstander kan fortelle om samfunn tilbake i steinalderen, men også hva et gammelt industrianlegg kan fortelle om vårt eget samfunn og dagligliv. Arkeologer arbeider på utgravninger, museum, innen kulturminnevern, men også blant annet innen reiseliv. Mulighetene er mange for en arkeolog!

Arkeologen studerer forhistoriske og historiske samfunn ut frå dei materielle spora samfunna har etterlete. Materielle spor kan vere reiskapar og andre gjenstandar, men også til dømes graver, spor etter bustader, fangstanlegg eller religiøse anlegg. Også beinrestar og anna avfall er materielle spor som blir brukte for å tolke livet i fortida

Faget tar for seg eit langt tidsperspektiv frå menneska blei til, til nyare tid. Undervisinga fokuserer likevel primært på perioden etter siste istid (dvs frå ca 11.000 år sidan og fram til nyere tid), og på dei nordlege områda av Skandinavia og tilstøtande delane av Finland og Russland. 

Det arkeologiske fagmiljøet prioriterer ei grundig opplæring innan arkeologisk teori og metode. Her blir det fokusert på ulike teoretiske perspektiv på tilhøvet mellom materiell kultur og samfunn, og på sentrale metodar for analyse av det arkeologiske datamaterialet. Vi tilbyr også undervising innan kulturminnevern og museologi, som er nokre av dei viktigaste arbeidsplassane etter ferdig utdanning. Du kan velge mellom en rekke praksisemner, hvor studenter får egen erfaring med arkeologisk teknikk og metode, samt med formidling.

Undervisinga er nært knytta opp mot forskinga til dei tilsette. Viktige tema her er fleirkulturelle tilhøve, samisk fortid,  samtidsarkeologi, fortidig klima og miljlø, materialitet og tingteori.

 

 
Ansvarlig for siden: Tore Børseth Bentz
Sist oppdatert: 07.01.2020 14:53