Velkommen til Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fagsiden for arkeologi

Arkeologer på utgraving

Arkeologen studerer forhistoriske og historiske samfunn ut fra de materielle spor samfunnene har etterlatt. Materielle spor kan være redskaper og andre gjenstander, men også for eksempel graver, spor etter boliger, fangstanlegg eller religiøse anlegg. Også beinrester og annet avfall er materielle spor som brukes for å tolke livet i fortida.

Faget tar for seg et langt tidsperspektiv fra menneskets tilblivelse til nyere tid. Undervisningen fokuserer imidlertid primært på perioden etter siste istid (dvs fra ca 11.000 år siden og frem til nyere tid), og på de nordlige områder av Skandinavia og tilstøtende deler av Finland og Russland. 

Det arkeologiske fagmiljø prioriterer en grundig opplæring innen arkeologisk teori og metode. Her fokuseres det på ulike teoretiske perspektiver på forholdet mellom materiell kultur og samfunn, samt på sentrale metoder for analyse av det arkeologiske datamateriale. Vi tilbyr også undervisning innen kulturminnevern og museologi, som er noen av de viktigste arbeidsplasser etter endt utdanning.

Undervisningen er nært knyttet opp mot de ansattes forskning. Viktige temaer her er flerkulturelle forhold, samisk fortid, kjønnsperspektiver, historisk arkeologi, materialitet og etnisitet.

 

Skip to main content