Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved Det helsevitenskapelige fakultet

Kvalitetssikringsarbeidet ved fakultetet forutsetter et tett og godt samarbeid med studentene. Ved UiT - Norges arktiske universitet skal studentene delta og bidra i kvalitetsarbeidet i forbindelse med vurderinger, beslutninger og vedtak gjennom deres representasjon i universitetets beslutningsorgan på alle nivå.

For studenter: 

 

For ansatte:

 

Rapportering av utdanningsvirksomhet og utdanningskvalitet ved Det helsevitenskapelige fakultet

 

KvalitetssystemForside.jpg

Kvalitetssystemet til Universitetet i Tromsø

1. Formål og oppbygging

2. Aktører og ansvarsområder

3. Evaluering og tilbakemelding

4. Analyse av utdanningskvaliteten

5. Arbeids- og ansvarsfordeling mellom nivåene for kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene :

Kapitlene i del 5 beskriver konkret ansvar og arbeidsprosesser med forvaltningsoppgaver knyttet til utdanningsvirksomheten. I dette inngår også planlegging og kvalitetssikring av faglig kvalitet i emner og studieprogram.
Ansvarlig for siden: Kristine Vollnes Kjeldsen
Sist oppdatert: 11.04.2017 13:48