Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fakultetsstyret ved Det helsevitskapelege fakultet

Kvart fakultet vert leia av eit fakultetsstyre som øvste organ.


Frå og med 1. januar 2018 har Det helsevitskapelege fakultet ti institutt. Fleire av institutta har eigne instituttstyre.

  • Institutt for klinisk medisin (IKM)
  • Institutt for klinisk odontologi (IKO)
  • Institutt for medisinsk biologi (IMB)
  • Institutt for samfunnsmedisin (ISM)
  • Institutt for farmasi (IFA)
  • Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)
  • Institutt for psykologi (IPS)
  • Regionalt kunnskapssenter for barn- og unge -Nord (RKBU Nord)
  • Institutt for vernepleie
  • Idrettshøgskulen

Det øvste organet ved UiT Noregs arktiske universitet er universitetsstyret .
Ansvarlig for siden: Åshild Strømmesen
Sist oppdatert: 20.05.2019 17:02

Kontakt 

Styreleiar og styremedlemmar 

Leiar for fakultetsstyret er

Stener Kvinnsland
Mobil: 95890514
E-post: stener.kvinnsland@helse-bergen.no

 

 

Dekanen

Dekan er Thrina Loennechen. Ho er øvste faglege og administrative leiar for fakultetet.
Telefon: 77 64 61 63
Mobil: 908 68 581
E-post: Thrina.Loennechen@uit.no