Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fritak for ex.phil/ex.fac

Denne siden inneholder en oversikt over hvilke varianter av ex.phil. og ex.fac. som kan gi
fritak for ex.phil./ex.fac. i graden master i rettsvitenskap, samt graden cand.jur.
Søknad om fritak for ex.phil og/eller ex.fac sendes til Det juridiske fakultet. Det må
vedlegges bekreftet dokumentasjon på tidligere eksamener.


”Følgende eksamener fra norske universiteter og høyskoler gir fritak for ex.phil og ex.fac
i graden master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø:


Fritak for FIL-0700 ex.phil:
1. Alle varianter av ex. phil. gir fritak for FIL-0700. Dersom en eller flere av ex.phil.
variantene er mindre enn 10 studiepoeng må studenten ta et annet emne for å fylle opp de
manglende studiepoengene.( SU 79-04)
2. Ex. phil fra før høsten 1998 (7 vt eller mer) gir fritak for ex. phil og ex. fac.(JF 25-03)
3. Graden cand. mag. og bachelorgrad gir fritak for FIL-0700.(SU 67/03)
4. Det kan etter søknad gis fritak for FIL-0700 på grunnlag av annen treårig utdanning fra
norsk universitet eller høyskole.(SU 67/03)


Fritak for JUR-0500 ex.fac:
1. Ex. phil fra før høsten 1998 (7 vt eller mer) gir fritak for ex. phil og ex. fac.(JF 25-03)
2. Det kan etter søknad gis fritak for JUR-0500 på bakgrunn av ex. fac.-varianter med
tilsvarende faglig innhold. (SU 67/03)


26.06.2006 Kjersti Dahle
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 14.11.2014 11:08