Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Cristin ved UiT - publikasjoner og forskningsdokumentasjon

Dokumentasjon av forskning ved UiT blir gjort i systemet Cristin, som er det nasjonale forskningsdokumentasjonssystemet i Norge. Systemet brukes i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene. Formålet med Cristin er å forenkle og kvalitetssikre rapportering av forskingsresultater, og å bidra til at forskningen ved institusjonene blir synliggjort.

Fra Cristin hentes informasjon om ansattes publikasjoner som er registrert i Cristin. Dette synliggjøres automatisk i den enkeltes personkort. Les mer om dette her

For oversikt over Cristin kontaktpersoner på fakultetene, se høyremargen. Cristin-koordinator ved UiT er Randi Østhus.

Frister i forbindelse med rapportering av 2019-publikasjoner:

  • 30. november 2019: Frist for å melde inn nye kanaler til NSDs kanalregister for nivå 1.
  • 20. januar 2020: Ansattes frist for å registrere og sjekke publikasjonsliste i Cristin for 2019.
  • 20. februar 2020: Frist for superbrukeres kvalitetssikring av enhetenes sampublikasjoner i 2019.
  • 21. februar 2020:  Nasjonal frist for kvalitetssikring av sampublikasjoner.
  • 1. mars 2020: Nasjonal frist for å melde inn tvister til Cristins tvisteutvalg.
  • 20. mars 2020: Frist for superbrukeres kvalitetssikring av enhetenes vitenskapelig publisering i 2019, samt få godkjenning fra faglig ansvarlig (instuttleder, dekan eller tilsvarende).
  • 1. april 2020: Frist for rapportering av vitenskapelig publisering i 2019.

Adressering

Til rapporteringsformål må alle forfatteradresser oppgitt på publikasjonen registreres i Cristin. Riktig adressering er avgjørende for at en institusjon skal kunne telle en publikasjon for NVI-rapportering til Kunnskapsdepartementet.  Det må fremgå i publikasjonen at forfatteren er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Navn på enhet, institutt eller senter regnes ikke som tilstrekkelig for kreditering. Publikasjonsandeler som er kreditert UiTs randsone, f.eks. UNN og Norut, skal ikke telles.

Rapportering av sampublikasjoner

Ved rapportering av sampublikasjoner må alle deltakende institusjoner vurdere om publikasjonen skal godkjennes til rapportering eller ikke. Forfatteradressene og kategoriene som er registrert for publikasjonen vil kontrolleres mot papirversjonen av publikasjonen. Hvis den registrerte forfatteradressen ikke fremgår i publikasjonen, må adressen fjernes fra den aktuelle posten.

Publikasjonskanaler og nivåer

Registrering av publikasjoner kan gjøres på to måter. Cristin henter data fra databasene Scopus, NORART og BIBSYS. Publikasjoner som kommer via disse basene skal valideres og godkjennes ved import. Publikasjoner som ikke kommer via import må registreres manuelt. All aktivitet og publisering skal registreres i Cristin, men ved rapportering er det bare enkelte publikasjonstyper som gir uttelling: vitenskapelige tidsskriftsartikler, monografier og kapittel i antologier. Tidsskriftene er rangerte på to nivå; nivå 1 og nivå 2.

Hvilke tidsskrifter som er på nivå 2 blir avgjort av Det nasjonale publiseringsutvalget i Universitets- og høgskolerådet (UHR) etter innspill fra nasjonale fagråd/fagorganer og fakultetsmøter. 

Innspill til nivå 1 skal sendes direkte til Norsk senter for forskningsdata (NSD) som administrerer oversikten over alle godkjente publiseringskanaler. Siste frist for forslag til registeret er 30. november 2019.

 
Ansvarlig for siden: Randi Østhus
Sist oppdatert: 18.11.2019 13:39

In English

Kontakt UiTs institusjonssuperbruker (AFU):

Randi Østhus
+47 776 45 767

Spørsmål om CRIStin?
Ta først kontakt med superbruker ved ditt fakultet (enhet):

NT-fak

Rita Sørensen

BFE-fak Rune Larsen og Sunniva K. Thode
Helsefak Elisabeth Leithe Eriksen
HSL-fak Martin-Arne Andersen
Jurfak Lise Myrvang
UMAK Inger Kaisa Bækø
UB Niels Cadée
IVT-fak  Sidsel Kruuse-Meyer

 

Hva du kan gjøre nå:

Logg inn i Cristin
Søk publiseringskanaler, NSD

 

Finn ut mer om:

Cristin
 NPI Norsk publiseringsindikator
 Prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner ved UiT 
Principles for open access at UiT
Open Access ved UiT

 

Veiledninger:

Cristin - forskersider
Cristin - superbrukersider
CRIStin - ofte stilte spørsmål
 Rapporteringskrav for vitenskapelig publisering