Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Innmelding av ideer/oppfinnelser - Disclosure of inventions/ideas

DOFI-skjema: UiT og UNN har et felles skjema som skal brukes av ansatte ved begge institusjoner.

DOFI-skjemaet fylles ut og sendes til UiT og/eller UNN på følgende adresser:

  • UNN-ansatte: Fag- og forskningssenteret: dofi@unn.no
  • UIT-ansatte: Avdeling for forskning og utviklingsarbeid: dofi@uit.no
  • OBS: Alle må sende kopi av innmeldingen til UNN/UiTs kommersialiseringsselskap Norinnova Technology Transfer AS: dofi@norinnova.no

Er det flere enn én oppfinner, må dere fylle ut en oppfinneravtale/Inventors Contribution Agreement (eget skjema).

  • Meldeskjema for arbeidsresultater/ideer - DOFI (ett skjema norsk/engelsk): PDFDOC

  • Oppfinneravtale/Inventors Contribution Agreement (bare engelsk): DOC

  • Material Transfer Agreement - MTA (bare engelsk): DOC

 
Ansvarlig for siden: Svetlana Petricheva Johansen
Sist oppdatert: 21.11.2019 11:34