Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Politiattest - profesjonsstudiet i psykologi

Det er krav om politiattest ved opptak til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Pelle PolitibilVed søknad om opptak til profesjonsstudiet i psykologi skal de studentene som får tilbud om opptak levere politiattest etter reglene i Forskrift om opptak til høyere utdanning.

Dersom politiattesten viser at vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep eller grove voldsforbrytelser, kan dette få konsekvenser for gjennomføringen av studiene.

Søkere som ikke har merknad på politiattesten skal levere denne til lærestedet senest innen studiestart. Søkere som har merknad på politiattesten skal levere denne til lærestedet senest innen fristen for å takke ja til studieplassen. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Dersom en har merknader i politiattesten på paragrafene nedenfor må det særskilt vurderes om søkeren er opptaksberettiget.
§162 = narkotikaforbrytelser og organisert kriminaliltet
§194-214 = seksualforbrytelser
§219 = familievold og frihetsberøvelser i familierelasjon
§224 = menneskehandel
§229 = legemebeskadigelse
§231 = grov legemebeskadigelse
§233 = drap
§267-268 = ran

Skikkethetsansvarlig: Jørgen Sundby

Les mer om krav til politiattest i Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.
Ansvarlig for siden: Trine Krane
Sist oppdatert: 14.07.2017 13:29