Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opptakskvoter - profesjonsstudiet i psykologi

Ved opptak til profesjonsstudiet i Psykologi ved UiT Norges arktiske universitet deles søkerne inn i forskjellige opptaksgrupper/kvoter. Det er tre hovedgrupper som i grove trekk baserer seg på: 

  1. Søkere med Nordnorsk tilhørighet,
  2. Søkere med samisk bakgrunn 
  3. Søkere som ikke tilhører de to andre.

Institutt for Psykologi tar fra høsten 2016 opp 49 studenter på hvert kull. Av disse 49 plassene er 60% forbeholdt søkere med Nordnorsk tilhørighet (29 plasser). Av disse 29 plassene er inntil 2 plasser forbeholdt søkere med samisk bakgrunn. De resterende 40% (20 plasser) inngår i den såkalte generelle kvoten, hvor søkerne rangeres utelukkende ut fra karakter på introduksjonsstudiet i psykologi.

For spørsmål som omhandler kvote, ta kontakt med opptakskontoret ved uit: Søking og opptak UiT
Ansvarlig for siden: Trine Krane
Sist oppdatert: 14.07.2017 13:27