Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opptaksgrunnlag - profesjonsstudiet i psykologi

Studenter kan søke opptak til profesjonsstudiet på bakgrunn av et opptaksgrunnlag som setter visse krav til fagkombinasjoner.

 

Opptak og ansettelse.jpg

Søker må ha fullført og bestått årsstudiet i psykologi ved et av universitetene i Norge eller dokumentere tilsvarende utdanning. Oppbyggingen av årsstudiet fastsettes av det enkelte universitet. Minst 30 studiepoeng skal bestå av en innføring i generell psykologi (allmennpsykologi) og en innføring i psykologiens historie og metoder. Søker må dessuten ha fullført og bestått examen philosophicum og examen facultatum/PSY-0700, Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning.

Du er kvalifisert om du har et fullstendig Årsstudie i psykologi fra følgende universitet og høgskoler:

  • UiT Norges arktiske universitet
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Bergen
  • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
  • Høgskolen Innlandet
  • Ansgar teologiske høyskole
  • Bjørknes Høyskole
  • NKI

NB:  Exphil og Exfac må være en del av opptaksgrunnlaget, men regnes ikke med i karaktersnittet

Gjelder søkere som har sendt klage på karakter i opptaksgrunnlaget samtidig som de søker opptak til profesjonsstudiet:

Ved opptakt til profesjonsstudiet gjelder karakteren som er dokumentert i søknaden innen 1. juli, selv om du har sendt klage på karakteren.  Dersom du får en bedre karakter etter klagebehandlingen, kan du søke opptak til profesjonsstudiet neste år på grunnlag av nye karakterer.

 

NB!

Etter vedtak i Programstyret i psykologi 1. september 2016 kreves det at studenter som søker om opptak til Profesjonsstudiet i psykologi fra høsten 2016 har et opptaksgrunnlag som følger ny eller gammel studieplan. Det vil ikke godkjennes en kombinasjon av disse studieplanene. Årsaken til det er at søkere vil mangle/har for mange studiepoeng i ulike deler av opptaksgrunnlaget ved å kombinere ny og gammel studieplan. 

Dersom søkere ønsker å erstatte emner fra gammel studieplan, må både PSY-1000, Fenomenbeskrevet psykologi og PSY-1002, Psykologisk metodologi I erstattes av PSY-1010, Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi og PSY-1012, Psykologisk metodologi.
Ansvarlig for siden: Trine Krane
Sist oppdatert: 09.04.2018 13:01