Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opptak til profesjonsstudiet i psykologi

Det innføres en ny opptaksordning til profesjonsstudiet i psykologi fra våren 2020. Fra 2020 vil opptaket til profesjonsstudiet i psykologi foregå via direkte opptak gjennom Samordna opptak (SO) på grunnlag av vitnemål fra videregående skole. Profesjonsstudiet i psykologi blir dermed fra 2020 et seksårig fullt ut integrert profesjonsstudium, tilsvarende ordningene ved UiO, NTNU og UiB.

Som overgangsordning vil det i 2020 for siste gang være et lokalt opptak på grunnlag av årsstudiet i psykologi til det som etter gammel 1+5-ordning har vært første året på profesjonsstudiet i psykologi ved UiT. En søker lokalt opptak via Søknadsweb.

UiT tar med andre ord opp to kull til profesjonsstudiet i psykologi i 2020: Ett gjennom Samordna opptak på grunnlag av videregående skole, og ett gjennom lokalt opptak på grunnlag av årsstudiet.

Her finner du studieprogrammene i studiekatalogen: 

Vi gjør oppmerksom på at vi fortsatt vil tilby et årsstudium i psykologi, men dette vil etter 2020 ikke lenger være opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet i psykologi ved UiT.

For mer informasjon om opptak til instituttets studietilbud henvises det til våre nettsider, nettsidene til Samordna opptak og UiTs studiekatalog. 

Ofte stilte spørsmål og svar finner du HER

Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på gjennom denne siden kan du kontakte:
Ansvarlig for siden: Trine Krane
Sist oppdatert: 25.02.2020 09:32

NB! Opptaksordningen til profesjonsstudiet i psykologi endres fra og med 2020. Tidligere har årsstudiet i psykologi vært opptaksgrunnlag. Fra og med høsten 2020 kan man søke det nye seksårige integrerte profesjonsstudiet via Samordna opptak. Som overgangsordning vil det i 2020 for siste gang være et lokalt opptak med årsstudiet som opptaksgrunnlag til det femårige profesjonsstudiet i psykologi ved UiT. En søker lokalt opptak via Søknadsweb. Fra og med 2021 vil ikke årsstudiet i psykologi være grunnlag for opptak til profesjonstudiet. 

Opptak til profesjonsstudiet i psykologi:

  • 2020: opptak av to kull med følgende opptaksgrunnlag
    • Vitnemål fra videregående skole (generell studiekompetanse), søkes via Samordna opptak
    • Årsstudiet i psykologi, søkes via Søknadsweb 
  • 2021: opptak av ett kull med følgende opptaksgrunnlag:
    • Vitnemål fra videregående skole (generell studiekompetanse), søkes via Samordna opptak

 

 

Postadresse:

UiT Norges arktiske universitet
Institutt for Psykologi

Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Besøksadresse:

Huginbakken 32 (Teorifagbygget Hus 5, plan 5)

Telefon: 77 64 52 90
E-post: post@psyk.uit.no