Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Innpassing av eksamen etter cand. jur modellen

SU sak 43-06 Innpassing på masterstudiet av tidligere avlagte Cand. Jur eksamener

1.og 2. avdeling cand. jur etter studieordning av 1997 godskrives som 1. og 2. avdeling

master. Ved innvilget søknad vil disse innpasses i graden. 

 

1.avdeling alene godskrives ikke. 
Ansvarlig for siden: Kjersti Dahle
Sist oppdatert: 08.03.2018 09:51