Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utdanningsprisen ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetets årlige utdanningspris skal stimulere til og gi anerkjennelse for arbeid med å utvikle kvalitet i utdanningene, samt inspirerer andre til økt innsats i arbeidet med utdanningskvalitet ved UiT. Prisen er på kroner 50 000 samt et diplom.

Statutter og veileder for nominasjon av kandidater er å finne her.TIDLIGERE VINNERE AV UNDERVISNINGSPRISEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ

1995   Institutt for rettsvitenskap
1996   Arkeologiseksjonen ved Institutt for samfunnsvitenskap
1997   Ansatte ved 3. årsenhet, profesjonsstudiet i psykologi
1998   Ikke delt ut
1999   Førsteamanuensis Arve Elvebakk ved Institutt for biologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2000   Ansatte ved Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
2001   Visuell antropologi ved Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
2002   Institutt for religionsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
2003   Professor Rolf Gaasland og førsteamanuensis Anniken Greve ved Institutt for allmenn litteraturvitenskap ved Det humanistiske fakultet
2004   Rådgiver Jan Alexandersen, Universitetets videre- og etterutdanning
2005   Førsteamanuensis Nils-Magne Knutsen, Det humanistiske fakultet
2006   Professor Ragnar L. Olsen, Institutt for marin bioteknologi, Norges fiskerihøgskole
2007   Professor Frode Svartdal, Institutt for psykologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
2008   Universitetslektor Magne Olufsen, Institutt for kjemi, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
2009   Universitetslektor Ulf Mack Growen, Institutt for økonomi, Norges fiskerihøgskole 
2010 Universitetslektor Torbjørn Isaksen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnvitenskap og lærerutdanning og Juridisk fakultet v/Studieutvalget
2011 Handelshøgskolen, Institutt for sosiologi, samfunnsvitenskap og samfunnsplanlegging og Universitetets videre- og etterutdanning
2012 Professor Liv Lundberg, Kunstakademiet, Det kunstfaglige fakultet
2013 Professor Rune Hennig, Institutt for klinisk medisin og professor Otto J. Anshus, Institutt for informatikk.


Utdanningsprisen deles ut på årsfesten i mars. Kontakt Avdeling for forskning og utviklingsarbeid for mer informasjon.


 
Ansvarlig for siden: Julia Holte Sempler
Sist oppdatert: 31.10.2013 10:53