Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Student- og lærerutveksling

Student Housing UiT

I samarbeid med fakultetene gir Seksjon for internasjonale tjenester veiledning til studenter og ansatte som planlegger et utvekslingsopphold i utlandet.

Vi tar imot søknader om studentutveksling, nominerer kandidater til partneruniversiteter og bistår studentene i søknadsprosessen. Videre utbetaler vi stipend og fungerer som kontaktpunkt for studentene når de er i utlandet. Sammen med fakultetene arrangerer vi informasjonsmøter og andre tiltak om utveksling.

Seksjon for internasjonale tjenester administrer også søknader og stipendutbetalinger for lærere som reiser på utveksling til UiTs partnerinstitusjoner. Sammen med fakultetene jobber vi med studieprogrammenes utvekslingsavtaler ved å tilrettelegge og kvalitetssikre studier i utlandet. For å ivareta kommunikasjonen mellom Sentraladministrasjonen og enhetene avholdes et månedlig Internasjonalt forum for internasjonale koordinatorer på fakultetene.

Sammen med fakultene behandler seksjonen søknader om utveksling av utenlandske studenter. Vi sender ut opptaksbrev og informasjonsmaterial til innreisende studenter. I forkant av hvert semester arrangerer seksjonen sammen med Studentsamskipnaden et omfattende mottaksprogram for inkommende internasjonale studenter. Programmet gir studentene praktisk hjelp og informasjon som hjelper dem til å finne seg til rette - akademisk og sosialt - i sin nye studiehverdagen. Seksjonen jobber aktivt med å fremme studentenes integrasjon i studentsamfunnet ved UiT.

Erasmus +
Erasmus ble opprettet i 1987 og er verdens største utvekslingsprogram og støtter utveksling av studenter innenfor EU og EØS-land.

Barentsplus
Barentsplus er en stipendording for nordnorske studenter og studenter fra Nordvest-Russland.

north2north
north2north er en stipendordning under Arktisk universitet og er forbeholdt studenter og ansatte på Nordkalotten som ønsker å ta et utvekslingsopphold ved en partnerinstitusjon innenfor Arktisk universitet.

Nordplus/Nordlys
Nordplus finansieres av Nordisk ministerråd.

Lærerutveksling defineres gjerne som et kortere opphold ved en partnerinstitusjon på 1-2 uker. Hovedhensikten med oppholdet må være undervisning for at man skal kunne få et lærerutvekslingsstipend.

Ansattebesøk (staff mobility)
EU sitt hovedprogram for samarbeid innen høgre utdanning, Life Long Learning-programmet, overtok i 2009 etter Sokrates-programmet. I LLP er det mulig for administrativt ansatte å søke om stipend til institusjonsbesøk. Også faglig ansatte kan søke om opphold ved partnerinstitusjon under denne ordningen.

Ved UiT er det mulig å søke om stipend under følgende stipendprogram: Erasmus (Europa inkl Norden), Nordplus (Norden), Barentsplus (Nordvest-Russland) og north2north (det nordlige Russland, Canada, USA). Hoveddelen av midlene til rådighet under disse programmene går til studentstipend. Eksempelvis har UiT til disposisjon 22 ukestipend for 2009-10 innenfor Erasmus-programmet, som er det største stipendprogrammet.

Støtte pr uke er 900 euro både for lærerutveksling og for ansattebesøk.

Invitasjon fra den utenlandske institusjonen må vedlegges søknad (det er nok med en enkel søknad formulert i en epost-melding der følgende informasjon må være med: destinasjon, antall timer/dager undervisning, fagfelt. Ved rekvisisjon av stipendet må bekreftelse fra vertsinstitusjonen dokumenteres samt en liten rapport med tittel på forelesninger, undervisningsspråk og eventuelle andre faglige aktiviteter. Originale kvitteringer vedlegges. Dersom det er aktuelt med reiseforskudd, bør dette søkes ved instituttet. Deretter sender instituttet omposteringsbilag til Avdeling for undervisning og beholder de originale kvitteringer.

Hvordan søke - Lenke til søknadsskjemaer

Søknadsinformasjon legges også ut på den elektroniske tavla.
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 15.05.2018 14:00