Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Mal for generell samarbeidsavtale - Template for institutional cooperation

UiT_VignMal_180.jpg

Språk

Dokumenttittel

Versjon

English

Template: Academic Cooperation Agreement (06.01.2016)

PDF

DOC

.
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 06.01.2016 14:09