Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ph.d.-utdanning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

En doktorgrad er den høyeste vitenskapelige graden som blir tildelt ved norske læresteder. Graden kvalifiserer for forskningsvirksomhet på høyt faglig nivå og for annet arbeid i samfunnet der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt.

  • HSL-fakultetet tilbyr ph.d.-graden (philosophiae doctor) gjennom ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap. Det er en organisert forskerutdanning på 180 studiepoeng. Ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap har 14 studieretninger.
  • En kan også søke HSL-fakultetet om å få levere en avhandling for dr.philos.-graden (doctor philosophiae).

Nyttig informasjon for ph.d.-studenter:

Ny som ph.d.-student

Opplæringsdel og disputas

Regelverk / Regulations

Kvalitet i utdanning

Pliktarbeid

 

Etiske retningslinjer for veiledning.

Retningslinjer for håndtering av forskningsetiske spørsmål ved UiT.

Nasjonale anbefalinger for god forskningspraksis.

Kartlegging av forskningslitteratur og publisering - nettide for ph.d.-studenter som ønsker å orientere seg om litteratursøking, publisering og rangering av pubiseringskanaler

 

Forskerskoler ved HSL-fakultetet:

INFORMASJON PÅ NORSK INFORMATION IN ENGLISH
Lokale forskerskoler

CASTL - Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics

CASTL - Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics

Nasjonale forskerskoler

NATED - National Graduate School in Education Research

NAFOL - Nasjonal forskerskole i lærerutdanning

TBLR - Nasjonal nettverksforskerskole i estetiske fag: Tekst Bilde Lyd Rom - Fortolkning og teoriutveksling

Dialogues with the Past - nordisk forskerskole i arkeologi

LingPhil - Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

NFK - Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning

NATED- National Graduate School in Education Research

NAFOL - The Norwegian national post graduate school in teacher education

TBLR - a joint venture between the aesthetic disciplines: "Text Image Sound Space - Analysis, Interpretation, and the Exchange of Theories and Ideas"

Dialogues with the Past - Nordic Graduate School in Archaeology

LingPhil - Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opptak

Informasjon til søkere

Opptakskrav

Søknad om opptak

Kvalitet i ph.d.-utdanninga

Midtveisevaluering