Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tilsetjingsutvalet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Tilsetjingutvalet ved fakultetet handsamar tilsetjinger for vitskaplege stillingar.

Universitetsstyret gjorde 17.09.09 følgjande vedtak:

Det vert oppretta eit eige tilsetjingsutval ved Fakultet for naturvitskap og teknologi for tilsetjing i vitskaplege byrjar- og mellomstillingar ved fakultetet.

Tilsetjingsutvalet skal vere i samsvar med personalreglementets avgjerder.

 

Medlemmer i tilsetjingsutvalet

Arne Smalås

Dekan

Leiar

Annfrid Sivertsen

Prodekan

Medlem

Unni Pia Løvhaug

Professor

Medlem

Monica Winsborrow

 Forsker

 Vara

Sandra Susann Solheim Ness

Student

Medlem

 Henrikke Rokkan Iversen

Student

Vara

 Iver Martens

Tek/adm

Medlem

Marit Olli Helgesen

Tek/adm

Vara
Ansvarlig for siden: Liv-Ragna Garden
Sist oppdatert: 05.03.2018 10:41