Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Felles tilsettingsråd ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

I Universitetsstyret, sak 42-06 vart det vedteke at tilsettingsmyndigheit for teknisk/administrative stillingar skulle delegerast til fakulteta/NFH.

 

Fakultetsdirektør John Arne Opheim

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

leiar

Personalsjef Lise Bang Ericsson

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

medlem

Kontorsjef Gunn-Helene Turi      

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

medlem

Asbjørn Førlie

NITO

medlem

Tove Eriksen Heen

Parat

medlem

 

 
Ansvarlig for siden: Liv-Ragna Garden
Sist oppdatert: 05.03.2018 11:10