Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Seniorforsker ved NILU

Eldbjørg S. HeimstadEldbjørg S. Heimstad er utdannet ved Universitetet i Tromsø innen fysikalsk kjemi, nærmere bestemt røntgenkrystallografi og beregningskjemi. Hun ble ansatt ved NILUs avdeling ved Polarmiljøsenteret i Tromsø høsten 1996 og har i dag som seniorforsker ansvar for flere prosjekter innen miljøkjemi. Flere av prosjektene er samarbeid mellom miljøinstitutter i Polarmiljøsenteret der NILU har ansvar for analyse av ulike forurensninger i miljøprøvene. Slike prøver kan være luft, vann,  plankton, fisk, fugl, sel og typiske miljøgifter er PCB, DDT, Klordaner, Bromerte flammehemmere, Perfluorerte syrer og sulfonater m.fl.

Heimstad gjør også bruk av in silico metoder, dvs beregningskjemi ved bruk av ulike programvarer på datamaskiner, til å beregne molekylære deskriptorer av kjemikalier. Disse deskriptorene brukes til å generere matematiske regresjoner som beskriver relasjonen mellom molekylstruktur og eksperimentelt målte effekter eller degradering i naturen. Miljørelaterte nedbrytningsprosesser av forurensninger kan være direkte og indirekte fotolyse, oksidasjon, hydrolyse etc.

Gjennom Polaråret 2007-2009 så har Heimstad koordinert et utdannings- og formidlingsprosjekt  der skoleelever fra 11 land deltar med vitenskapelig basert prøvetaking av fisk og der NILU analyserer prøvene for dioksiner og dioksinlignende stoffer. Mer informasjon om prosjektet finnes på web siden www.sustain.no/projects/globalpop.

Web: http://www.nilu.no/

E-post: esh@nilu.no

 


 
Ansvarlig for siden: Renate Lie Larsen
Sist oppdatert: 11.02.2010 09:46