Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Rådgiver innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Universitetet i Tromsø

Noen fordeler med utdannelsen og jobben:

  • Kan jobbe med svært varierte arbeidsoppgaver
  • Kan jobbe for et bedre arbeidsmiljø
  • Kan jobbe for det ytre miljø
  • Får delta i utviklingsarbeide
  • Får delta i spennende prosjekter
  • Får stort nettverk

 


Anita Pettersen

Anita Pettersen har mastergrad og senere doktorgrad i organisk kjemi fra Universitetet i Tromsø. I studietiden hadde Anita diverse jobber ved universitetet, noe som tidlig ga henne verdifull arbeidserfaring.

Etter endt utdannelse jobbet Anita med miljøkjemiske analyser og problemstillinger i et privat selskap http://www.unilab.no/. I dag jobber Anita som rådgiver innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Universitetet i Tromsø. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet håndtering av farlig avfall og miljøledelse ved Universitetet i Tromsø. Anita har også arbeidet med utvikling av studier innen energi og miljø.

Hva er farlig avfall?
Farlig avfall defineres som avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Mer informasjon om farlig avfall finner du på blant annet faktasidene til Statens forurensingstilsyn: http://www.sft.no/tema____3323.aspx

Hva er miljøledelse?
Miljøledelse er et verktøy for å øke bevisstheten om konsekvensene av egen virksomhet og sette i gang et systematisk arbeid for å endre virksomheten i en mer miljøvennlig retning. Miljøledelse innebærer kartlegging av miljøpåvirkningene av egen drift, utarbeide miljømål og handlingsplaner og iverksette tiltak for å redusere belastningen av egen drift på det ytre miljø.
Ansvarlig for siden: Renate Lie Larsen
Sist oppdatert: 14.10.2009 13:43