Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kjemi som yrke


Kjemi er et fag som inngår i svært mange andre fagretninger. Ved å studere kjemi åpner det seg mange jobbmuligheter!!!

Mange muligheterBjørn Olav Brandsdal
Ved å ta en kjemiutdannelse kan man få jobb i mange ulike yrker. En stor del av de som utdannes innen kjemi får jobb som forskere enten ved universiteter i inn- og utland eller i private bedrifter. Mange velger også å bli lærere i den videregående skolen, mens andre igjen velger analysejobber i private firmaer eller stat og kommune. Noen får også forskjellige rådgiverjobber, for eksempel innen for naturvern. Siden man etter en universitetsutdannelse har en høy akademisk utdanning, får også en god del gode jobber som ikke er direkte relatert til kjemi.

 

Ikke en profesjonsutdannelse
Tar man utdannelse i kjemi er det ikke slik at man er spesialutdannet til et spesielt yrke, slik som man for eksempel blir ved å ta en sykepleierutdannelse. For å gi et innblikk i hvilke jobbmuligheter man har med en kjemiutdannelse, så har vi utarbeidet noen presentasjonsider der noen av våre studenter forteller hvilke jobber de har og fordeler med akkurat en slik jobb.

 

Presentasjon av noen av våre tidligere studenter:

Lærer på Skånlang VGS

Forsker på Biotec Pharmacon

Rådgiver ved UiTø

Seniorforsker ved NILU
Ansvarlig for siden: Renate Lie Larsen
Sist oppdatert: 29.10.2014 11:44