Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ramfjordmoen forskningsstasjon – litt historie

Ramfjordmoen forskningsstasjon kan føre sin historie tilbake til Observatoriet på Haldde ved Alta.

Haldde4S.JPG

Vårdag på Haldde-observatoriet, antakelig mai 1913.     Foto: Ole Andreas Krognes (Skyggen)

Ramfjordmoen forskningsstasjon kan føre sin historie tilbake til Observatoriet på Haldde ved Alta. Der fikk Kristian Birkeland i 1899 bygget et observatorium for magnetfelt, meteorologi og nordlys. Det ble permanent bemannet i 1912 og var i drift til 1926. I mellom tiden ble Geofysisk Institutt i Tromsø –  i dagligtale ”Geofysen” - opprettet i 1918 for værvarsling og nordlysobservasjoner. I 1928 skilte så vær og nordlys lag: ”Geofysen” ble til Vervarslinga for Nord-Norge og nordlysforskning sammen med målinger av magnetfeltet ble lagt til det nybygde Nordlysobservatoriet i Tromsø. Nordlysobservatoriet ble opprettet etter et inittiativ fra The International Education Board (opprettet av Rockefeller) som bevilget 75000$ til nordlysforskning. Bevilgninger til drift ble grantert av Stortinget. Mer om opperettele, organisering og stedsvalg for Nordlysobservatoriet, finnes her (på engelsk).

I 1972 ble Nordlysobservatoriet innlemmet i det nyopprettede Universitetet i Tromsø.

Da Nordlysobservatoriet ble anlagt var Tromsø en liten by som ikke sjenerte observatoriets målinger. Allerede før 1970 var dette blitt helt annerledes; byen omringet etter hvert observatoriet og forstyrret målingene. Dessuten oppsto behov for plass til nye store radioantenner. Ramfjordmoen fremsto da som et velegnet sted for framtidas observasjoner. Tidlig på 1970-tallet bygget Universitetet sin MF-radar der og noen år etter kom EISCAT
Ansvarlig for siden: Vibeke Os
Sist oppdatert: 29.04.2015 14:32