Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Instrumenter i Ramfjordmoen forskningsstasjon

Klikk på bilde for større versjon.

Navn Eies av Måler Annet
UHF inkoherent spredningsradar, 933 MHz (In English)  EISCAT Elektrontetthet, temperatur og vind i høyder  fra 80 til 1000 km

Parabol-antenne, 32m i diameter

VHF inkoherent spedningsradar, 224 MHz (In English)  EISCAT Elektrontetthet, temperatur og vind i høyder  fra 80 til 1000 km

Sylinder-antenne, 120 x 40 m

MF-radar (2.78 MHz) Norge, Japan og Canada Vind og turbulens  fra 60 til 120 km høyde

Første instrumentet på Ramfjordmoen, bygget i 1972

Meteorradar (31 Mz) Japan og Norge Temperatur og vind mellom 80 og 100 km høyde

Benytter meteorspor i målingene

Ionosonde (Digisonde), kortbølgeradar,1-16 MHz (In English) Norge og Storbritannia

Refleksjonshøyde for radiobølger, elektrontetthet

60 m høy antennemast.
Fortsettelse av ionosonde-målingene som startet i Tromsø i 1932

Ionosonde(Dynasonde), kortbølgeradar (1-16 MHz) (In English)

EISCAT

Refleksjonshøyde for radiobølger, elektrontetthet

20 m høy sendeantenne

MORRO”, MST-radar, 56 MHZ Norge Turbulens og vind fra 10  til 100 km. MST: mesosfære- stratosfære-troposfære

”Heating”, kortbølge-sender, 4-8 MHz (In English)

EISCAT Andre instrumenter måler virkningene Lager små lokale endringer i ionosfære
Lysradar (LIDAR) Japan Tetthet av natrium og temperatur i området fra 80 til 100 km Fem stråler med gult lys i ulike retninger

Spektrometere, fotomerere og kameraer for måling av nordlys

Japan, Storbitannia og Finland Bevegelser former, farger i nordlyset Skifter fra år til år

 Her finner du hvor de ulike instrumentene er plassert, Instrumentkart.

 
Ansvarlig for siden: Vibeke Os
Sist oppdatert: 10.06.2015 15:16