Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskarutdanningsutvalet (FU)

Forskarutdanningsutvalet ved Fakultet for naturvitskap og teknologi er eit fast utval som består av 9 medlemmer:

  1. Prodekan for forsking
  2. Instituttleiarane ved de 6 institutta
  3. 1-2 representantar for ph.d.-studentane ved fakultetet

Prodekan er leiar for utvalet. Dekan er vararepresentant for prodekan og nestleiar i utvalet. Funksjonstid er eitt år for PhD studentane.

Mandat 


Attende til info om ph.d.-utdanningen
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 31.01.2018 15:16