Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Studieutvalet ved NT-fak

Studieutvalet handsamar studiesaker på fakultetsnivå

Studieutvalet er eit fast utval som består av 11 medlemmer:

  1. Prodekan
  2. Instituttleiar for kvart institutt (6)
  3. 4 studentrepresentantar frå fakultetet

Prodekan er leiar for utvalet. Dekan er vararepresentant for prodekan og nestleiar i utvalet. 
Funksjonstida er 1 år for studentrepresentantane.

MEDLEMMER

Namn Verv Tilhørigheit Stilling
Annfrid Sivertsen Leder NT-fak Prodekan for utdanning
Arne O. Smalås Vara NT-fak Dekan
Anders Andersen Medlem Informatikk Professor
  Vara Informatikk  
Luca Frediani Medlem Kjemi Førsteamanuensis
  Vara Kjemi  
Martin Rypdal Medlem Mat./Stat. Instituttleiar
  Vara Mat./Stat.  
Trine Lydersen Medlem Ingeniør og sikk. Nestleiar
  Vara Ingeniør og sikk.  
Erland Lebesby Medlem Geovitenskap Førstelektor
Iver Martens Vara Geovitenskap Universitetslektor
Rune Graversen Medlem Fysikk og tekn. Professor
  vara Fysikk og tekn.  
Mariel Markussen Ellingsen Medlem

IMAT-INF

student

Bo Berdal Eek Medlem

IMAT-ROMFY

student

Niklas Strand Medlem

IMAT-INF

student

Thomas Forsgren Ottestad Medlem

B-INF

student

Aleksander Johan Henriksen Vara

IMAT-ROMFY

student

Mads Johansen Vara IMAT-INF student

 

Sekretær:
Seniorrådgjevar Cecilie Andreassen - 776 44004 - cecilie.andreassen@uit.no

Rådgjevar Hilde B. Amundsen - 776 44119 - hilde.beate.amundsen@uit.no

Møteplan høsten 2019

  • 11. september kl. 12:15 - 14:00
  • oktober
  • november


MANDAT

MØTEREFERAT FRÅ 2003

Alle referata er i pdf format.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 2012

16/12
18/11
30/9
4/6
29/4
11/3
11/2

3/12
4/11
7/10
16/9
3/6
22/4
4/3

24/11
27/10
13/10
Si/5
6/4
2/2

31/10
5/9
1/6
4/5
16/3
19/1

12.12
10.10
12.09
27.03
27.02


19/11
8/10
3/9
29/4
11/3
12/2

6/10
15/9
2/6

28/4
17/3
24/2

24/3
2/6
10/9
14/10
18/11

 

16/3
13/4
24/5
15/9
17/10
16/11
12/12

28/2
25/5
24/8
27/9
11/12

2013

2014

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

 

 

 

19/3 22/5 20/6
18/9
27/11

16/1
27/2
21/5
28/8
14/10
2/12

27/1
24/3
19/5
3/9
29/9
24/11

16/2

28/4

22/8

21/11

 

 2/2

10/3

2/5

13/6

6/9

25/10

8/12

9/2

9/5

19/6

5/9

23/10

28/11

 

 12/2

 11/4

11/6

 

 

 
Ansvarlig for siden: Cecilie Andreassen
Sist oppdatert: 26.06.2019 13:17