Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utlysning av utenlandsstipend for 2020 for ph.d.-studenter i realfag

Stipendet er forbeholdt ph.d.-studenter i realfag som er tilsatt ved UiT og doktorgradsstudenter finansiert av kilder som ikke gir støtte til utenlandsopphold.  Støtteordningen gjelder ikke for stipendiater med finansiering fra NFR eller med annen ekstern finansiering. Stipendet utlyses en gang i året.

 

I høyre marg ligger orientering om søknaden samt søknadskjema. Les orienteringen nøye slik at du er sikker på å få med de vedleggene som kreves. Søknaden inkl vedlegg sendes til: postmottak@nt.uit.no.

Søknadsfrist: 1. oktober 2019

Stipendet har samme regler for satser og utbetaling som det som gjelder for forskningstermin for fast vitenskapelig ansatte.

Siden universitetsstipendiater har undervisningsplikt må instituttet varsles i god tid om planlagte utenlandsopphold.

 

Tilbake til info om ph.d.-utdanningen
Ansvarlig for siden: Tine Margrete Hågensen
Sist oppdatert: 14.01.2019 13:52