Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Retningslinjer for godkjenning av praksis i sivilingeniørstudiet

I utfyllende bestemmelser for sivilingeniørstudiet spesifiseres et krav om 6 uker relevant praksis i løpet av studietiden. Følgende retningslinjer for godkjenning av praksis er utarbeidet.

Generelle retningslinjer

 • I løpet av studietiden skal studenten gjennomføre minimum 6 uker relevant praksis.
 • Studenten må levere attest som spesifiserer tidsrom, stillingsprosent og arbeidsoppgaver.
 • Firmaet må ha minst fem ansatte.
 • Praksisen må ha en varighet på minst to uker sammenhengende.
 • Alle har krav på forhåndsgodkjenning hvis det er tvil om at arbeidet kan godkjennes.
 • Praksis blir godtatt når den faller inn under ett eller flere av punktene i retningslinjene for den aktuelle studieretningen.
 • Unntaksvis kan også annen praksis godtas når spesielle forhold gjør seg gjeldende.

Praksis avlagt før oppstart på studiet eller etter innlevering av masteroppgaven

 • Praksis med sammenhengende varighet minimum 6 måneder kan godkjennes dersom den er avlagt innenfor en tidsramme på 2 år før oppstart på sivilingeniørstudiet.
 • Dersom praksis ikke er gjennomført i løpet av studiet, og studenten har fått innvilget dispensasjon for uttak av masteroppgaven uten godkjent praksis, kan praksis avlegges etter innlevering av masteroppgaven. Praksis må da ha sammenhengende varighet minimum 2 måneder. Manglende relevant praksis kompenseres for med relevant praksis uke for uke, eller med 2 uker generell praksis per uke manglende relevant praksis.

Retningslinjer for studieretningen industriell matematikk

 • Arbeid i private eller offentlige bedrifter innen teknologisk virksomhet.
 • Arbeid ved forsknings- eller undervisningsinstitusjoner innen teknologi og realfag.

Retningslinjer for studieretningene dataanalyse og sensorteknologi, informatikk og romfysikk

 • Arbeid i bedrifter hvis formål er produksjon av varer av mekanisk, finmekanisk, elektroteknisk, elektronisk, kjemisk/elektrokjemisk eller metallurgisk art, eller som driver utstrakt service i disse bransjer.
 • Arbeid i forskningsinstitutter eller databehandlingsbedrifter, eller offentlig virksomhet med oppgaver av teknisk art.
 • Arbeid i mekanisk, elektroteknisk eller elektronisk verksted, eller dataavdeling.

Retningslinjer for studieretningen energi, klima og miljø 

 • Arbeid i private eller offentlige bedrift og/eller forskingsinstitusjoner med et spesielt fokus innen energi (fornybar og ikke fornybar), miljø og klima.
 • Arbeid ved forskings- eller undervisningsinstitusjoner innen teknologi og realfag  
 • Arbeidet skal væra relevant i forhold til studieretningen, arbeid skal innehold praktisk og teoretisk problemløysing, studentene skal få bruke relevante metoder som de har tilegnet seg kunnskap om på studiet, og praksis perioden skal gi faglig utvikling.

Retningslinjer for studieretningen anvendt fysikk og matematikk

 • Arbeid i privat eller offentlig virksomhet som benytter kunnskap fra fagområdene matematikk, statistikk, fysikk og teknologi.
 • Arbeid ved forsknings- eller undervisningsinstitusjoner innen teknologi og realfag
 • Arbeid relatert til jordobservasjon, sensorteknologi, maskinlæring eller helseteknologi vil være svært relevant.

 
Ansvarlig for siden: Geir Antonsen
Sist oppdatert: 05.07.2018 14:44