Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opptak til profesjonsstudiet i psykologi

Opptak til profesjonsstudiet skjer på grunnlag av ett års grunnstudier i psykologi ved et av de fire universitetene i Norge, eller tilsvarende utdanning. Nedenfor vil du finne ytterligere informasjon angående opptak og opptaksgrunnlag.

Lokalt opptak
Opptak til profesjonsstudiet i psykologi foregår ved lokalt opptak på UiT. Søknad om opptak sendes inn via universitetets egen søknadsvev, og ikke gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist: 15. april. Det må sendes ny søknad for hvert opptak. Det gjennomføres ett opptak i året, og studiesøkere kan forvente svar på søknaden i midten av juli. De som skal søke om opptak på bakgrunn av Nordnorsk kvote må legge ved bekreftelse på dette innen søknadsfrist 15. april.

 

Snitt for opptak 2019: 

Nordnorsk kvote: 4,77

Generell kvote: 5

Dette karaktersnittet regnes ut fra utvalgte karakterer fra gjennomført årsstudie. (Se opptaksgrunnlag). Karaktersnittet over er det laveste snittet som ga tilbud i ved opptak til studiet i 2019. Vi vet ikke hva snittet blir i neste opptak.

Opptaksgrunnlag

 

Rangering av søkere

 

Opptakskvoter/grupper

 

Politiattest
 Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på gjennom denne siden kan du kontakte Institutt for psykologi på e-post: post@psyk.uit.no.Ansvarlig for siden: Trine Krane
Sist oppdatert: 26.08.2019 13:58

Om opptak til profesjonsstudiet:

Årsstudiet i psykologi vil være opptaksgrunnlaget til Profesjonsstudiet i psykologi ved UiT t.o.m. høsten 2020. Opptaksordningen for dette studiet vil f.o.m. høsten 2020 endres til å bli et 6-årig integrert studieløp med opptak via Samordna opptak. 

 

 Opptak til Profesjonsstudiet i psykologi:

  • 2019: Årsstudiet i psykologi som opptaksgrunnlag
  • 2020: opptak av to kull med følgende opptaksgrunnlag:
    • Samordna opptak
    • Årsstudiet i psykologi

 

 

Postadresse:

UiT Norges arktiske universitet
Institutt for Psykologi

Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Besøksadresse:

Huginbakken 32 (Teorifagbygget Hus 5, plan 5)

Telefon: 77 64 52 90
E-post: post@psyk.uit.no