Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opptak til profesjonsstudiet i psykologi

 • 2020: opptak av to kull med følgende opptaksgrunnlag
  • Generell studiekompetanse fra videregående skole, søkes via Samordna opptak
  • Årsstudiet i psykologi, søkes via Søknadsweb
 • 2021: opptak av ett kull med følgende opptaksgrunnlag:
  • Generell studiekompetanse fra videregående skole, søkes via Samordna opptak

Det innføres en ny opptaksordning til profesjonsstudiet i psykologi fra våren 2020. Fra 2020 vil opptaket til profesjonsstudiet i psykologi foregå via direkte opptak gjennom Samordna opptak (SO) på grunnlag av vitnemål fra videregående skole. Profesjonsstudiet i psykologi blir dermed fra 2020 et seksårig fullt ut integrert profesjonsstudium, tilsvarende ordningene ved UiO, NTNU og UiB.

Som overgangsordning vil det i 2020 for siste gang være et lokalt opptak på grunnlag av årsstudiet i psykologi til det som etter gammel 1+5-ordning har vært første året på profesjonsstudiet i psykologi ved UiT. En søker lokalt opptak via Søknadsweb.

UiT tar med andre ord opp to kull til profesjonsstudiet i psykologi i 2020: Ett gjennom Samordna opptak på grunnlag av videregående skole, og ett gjennom lokalt opptak på grunnlag av årsstudiet.

Vi gjør oppmerksom på at vi fortsatt vil tilby et årsstudium i psykologi, men dette vil etter 2020 ikke lenger være opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet i psykologi ved UiT.

For mer informasjon om opptak til instituttets studietilbud henvises det til våre nettsider, nettsidene til Samordna opptak og UiTs studiekatalog. 

Lokalt opptak
Opptak til profesjonsstudiet i psykologi foregår ved lokalt opptak på UiT. Søknad om opptak sendes inn via universitetets egen søknadsvev, og ikke gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist: 15. april. Det må sendes ny søknad for hvert opptak. Det gjennomføres ett opptak i året, og studiesøkere kan forvente svar på søknaden i midten av juli. De som skal søke om opptak på bakgrunn av Nordnorsk kvote må legge ved bekreftelse på dette innen søknadsfrist 15. april.

 

Poenggrense for opptak 2020 (Samordna opptak):

Ettersom det er første gang studenter tas opp til profesjonsstudiet i psykologi ved UiT via Samordna opptak kan ikke poenggrensen oppgis foreløpig. Nettsidene oppdateres med informasjon om dette når opptaket er ferdigstilt. 

Snitt for opptak 2019 (lokalt opptak): 

  • Nordnorsk kvote: 4,77
  • Generell kvote: 5

Dette karaktersnittet regnes ut fra utvalgte karakterer fra gjennomført årsstudie. (Se opptaksgrunnlag). Karaktersnittet over er det gjennomsnittlige karaktersnittet blandt de som fikk tilbud om opptak til studiet i 2019.

Opptaksgrunnlag

 

Rangering av søkere

 

Opptakskvoter/grupper

 

Politiattest


Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på gjennom denne siden kan du kontakte:

Førstekonsulent (årsstudium) Cathrine Kampevoll.

Førstekonsulent (profesjonstudium) Birgitte Thomassen. 

 Ansvarlig for siden: Trine Krane
Sist oppdatert: 28.11.2019 09:29

 Opptak til profesjonsstudiet i psykologi:

 • 2020: opptak av to kull med følgende opptaksgrunnlag
  • Vitnemål fra vidregående skole (generell studiekompetanse) fra videregående skole, søkes via Samordna opptak
  • Årsstudiet i psykologi, søkes via Søknadsweb 
 • 2021: opptak av ett kull med følgende opptaksgrunnlag:
  • Vitnemål fra vidregående skole (generell studiekompetanse) fra videregående skole, søkes via Samordna opptak

 

 

Postadresse:

UiT Norges arktiske universitet
Institutt for Psykologi

Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Besøksadresse:

Huginbakken 32 (Teorifagbygget Hus 5, plan 5)

Telefon: 77 64 52 90
E-post: post@psyk.uit.no